Barnmorskorna på Karolinska i Huddinge ser ut att bli bönhörda: Ett oberoende externt team ska genomlysa verksamheten, och sedan ta fram en handlingsplan tillsammans med medarbetare och chefer.

Det skriver Karolinska universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

Fattas barnmorskor

Det är ett 30-tal barnmorskor som har sagt upp sig på Karolinska i Huddinge, och omkring 20 på Karolinska i Solna.

Tappet har lett till att de tvingas skicka födande till andra sjukhus, rapporterar SVT.

Anledningen är underbemanning och en pressad arbetssituation, men också att de inte anser att ledningen lyssnat när de slagit larm. De är också kritiska till att projektet Min barnmorska, för förlossningsrädda, inte fortsätter som förut.

87 barnmorskor har i en skrivelse krävt att de högsta cheferna avgår, och ersätts med "personer med kompetens och erfarenhet inom förlossning och eftervård".

Klart i april

Teamet som nu ska göra jobbet består av en barnmorska och en läkare, som har en bakgrund inom graviditet och förlossning. De ska rapportera direkt till sjukhusdirektör Björn Zoëga, och handlingsplanen ska vara klar i slutet av april.

– Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete under lång tid, när Stockholms övriga förlossningskliniker varit pressade. Men det har varit tufft för medarbetarna. Nu har tyvärr ett antal barnmorskor valt att sluta hos oss samtidigt som det finns en oro i läkargruppen, säger Zoëga i pressmeddelandet.

– Jag hoppas att så många medarbetare som möjligt tar chansen att bidra med sina kunskaper för att utveckla Karolinskas graviditets- och förlossningsverksamhet.

Barnmorskor kräver att ledningen avgår

– Lyssna på personalen! Uppmaningen kommer från Hannah Dahlbäck (V), barnmorska och en av dem som gick i bräschen vid barnmorskekrisen 2021. 87 barnmorskor vid Karolinska i Huddinge kräver nu att de höga cheferna avgår och att Min barnmorska blir kvar.

Hannah Dahlbäck menar att missnöjet bottnar i dåligt ledarskap.

– Lyssna på personalen och ta tag i problemen. Det handlar främst om dålig arbetsmiljö på grund av för låg grundbemanning samt nedmonteringen av Min barnmorska, säger hon.

Hösten 2021 var hon en av dem som sade upp sig från Danderyds sjukhus. Krisen löstes med en halv miljard i extra pengar och ett åttapunkts-program med åtgärder, bland annat en barnmorska per födande kvinna.

Låg bemanning

Hon tog tillbaka sin uppsägning och berättar att Danderyds sjukhus har en högre grundbemanning. De upp till 13 förlossningsrummen bemannas med nio barnmorskor. På Karolinska i Huddinge är de sex-sju på lika många rum.

– Problemet är att med de låga födelsetalen har de flesta kliniker sänkt sin grundbemanning och den luft i systemet som vi efterfrågat uteblir, säger hon. 

Ett 30-tal har nu sagt upp sig från Karolinska i Huddinge, och omkring 20 på Karolinska i Solna. Av de 16 barnmorskor som arbetat i projektet Min barnmorska slutar 12.

Avtal skrotades

Projektet, där ett team följer förlossningsrädda kvinnor under graviditet och förlossning, avslutades vid årsskiftet.

I stället kan förlossningsklinikerna få extra pengar för att erbjuda en sammanhållen vårdkedja, liknande Min barnmorska.

Men det speciella kollektivavtal som fanns, med beredskapstid, skrotades, och tiden för återhämtning är nu för knapp anser barnmorskorna.

"Oroväckande"

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens senaste möte ställde Moderaterna en fråga om vilka åtgärder som planeras med anledning av massuppsägningarna.

– Vi fick svaret att de arbetar med att lösa situationen. Det har aldrig varit så här illa, och det är oroväckande med tanke på att vi redan gjort en jättesatsning, säger Charlotte Broberg (M).

87 barnmorskor kräver:

Ersätt verksamhets- och temachef med personer med kompetens och erfarenhet inom förlossning och eftervård.

Lyssna på barnmorskor som sagt upp sig.

Förbättra arbetsvillkoren.

Bevilja semester inom rimlig tid. 

Arbetstidsförkortning. 

Redovisa hur ni arbetar med åttapunktsprogrammet.

Källa: Brev till ledningen och Region Stockholm

Hannah Dahlbäck (V) menar att det nu inte är pengar som fattas, utan att ledningen måste lyssna på personalen.

Hannah Dahlbäck (V) menar att det nu inte är pengar som fattas, utan att ledningen måste lyssna på personalen.

Vänsterpartiet

87 barnmorskor kräver att högsta cheferna avgår

Rådet: Lyssna på barnmorskorna som sagt upp sig ✔ "Det har aldrig varit så här illa"