– Polis eller andra tjänstepersoner har inte rätt att gripa, förhöra eller ställa diplomater inför rätta, skriver Said Mahmoudi, professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet i ett mejl till Mitt i. Immunitet innebär okränkbarhet men det innebär inte skydd mot ansvar. Om en diplomat orsakar en skada har hen en skyldighet att ersätta skadan.

Att en ambulans var inblandad gör ingen skillnad.

– Det gör ingen skillnad i rättslig bemärkelse, diplomaten har immunitet alldeles oavsett, skriver Mark Klamberg, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet i ett mejl till tidningen.

Reglerna finns i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961.

– Reglerna har dock varit förankrade i tidigare traktat och sedvanerätt. Man kan spåra reglerna om immunitet tillbaka till antiken. Principerna är stabila och inga större förändringar har skett i modern tid, skriver Mark Klamberg.

Kan häva immuniteten

Diplomatens hemland kan vid misstanke om brott häva immuniteten, kalla hem diplomaten eller göra ingenting, skriver Pål Wrange, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet i ett mejl till Mitt i:

– Sverige kan utvisa personen, förklara personen som persona non grata.

Om ett misstänkt brott handlar om en olycka och det är begränsade personskador får diplomaten troligen stanna i Sverige.

– Om det är en ren olycka och det är begränsade personskador kan jag tänka mig att diplomaten får stanna, skriver Mark Klamberg.

Att allmänhetens syn på diplomater kan få sig en törn, att diplomater kan bete sig hur de vill utan att riskera påföljd, håller Pål Wrange med om.

– Sverige har dock ett intresse av att respektera den diplomatiska immuniteten eftersom den skyddar svenska diplomater i utlandet, inklusive i auktoritära stater, skriver Wrange.