Offentligt. Lagen om offentlighet och sekretess tillåter att stora mängder information delas mellan myndigheter. Foto: Mostphotos

Experter ser hot mot integriteten

Offentlighetsprincipen är stark i Sverige och myndigheter får utbyta information med varandra. Men det finns de som ifrågasätter det.

  • Publicerad 22:09, 17 sep 2021

Jag tycker att det är olustigt med alla de här samkörningarna.

– Det kan finnas goda skäl att göra den här sortens registeröverföringar. Men det är också integritetskränkande mot dem som inte begått några fel.

Det säger Fia Ewald, expert på informationssäkerhet och tidigare enhetschef för systematisk informationssäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Jag tycker att det är olustigt med alla de här samkörningarna. Till slut har myndigheterna en enorm mängd information om medborgarna som är svår att skydda.

Har utredningsskyldighet

Enligt lagen om offentlighet- och sekretess kan Skatteverket lämna ut uppgifter om vårdnadshavarnas deklarerade inkomster eftersom de är offentliga.

– En sådan uppgift ska därför lämnas ut på begäran. I princip spelar det ingen roll om begäran omfattar en person eller tio tusen personer, svarar myndighetens rättsavdelning via presstjänsten.

– Myndigheter har ju utredningsskyldighet och om de märker att det blir fel får de utreda det, säger Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet.

Hon konstaterar att den svenska offentlighetsprincipen är stark och ofta trumfar enskildas rätt till dataskydd.

I våras avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett mål, där Region Stockholm begärt ut en lista från Socialstyrelsen på alla som har rätt att förskriva läkemedel.

De fick nej, men överklagade.

– Men Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att dataskyddet inte skulle hindra myndigheters samarbete. Jag är kritisk till det och tycker att de har tolkat dataskyddsreglerna för snävt. Men det är det som gäller i Sverige.