Frågande. Gösta Bucht, SPF seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, och Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, reagerar på antalet återtagna ansökningar om äldreboende i Hässelby-Vällingby. Foto: Privat och Tomas Södergren

Experter ifrågasätter att så många skulle ångra sin ansökan

Intresseorganisationen SPF Seniorerna och Socialstyrelsen reagerar på att så många ansökningar till äldreboendena i Hässelby-Vällingby ångras och dras tillbaka.

  • Publicerad 15:14, 17 sep 2021

De allra flesta som söker väntar in i det sista

SPF seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, Gösta Bucht, reagerar på siffrorna från Hässelby-Vällingby som Mitt i tagit fram.

2018 togs till exempel var fjärde ansökan tillbaka av den sökande.

Att ångra en ansökan är inget som görs lättvindigt och att så många missförstår vilken typ av boende den sökt låter långsökt, menar han.

– 25 procent återtagna ansökningar reagerar jag på. Det låter mycket. Söker man särskilt boende så vet man vad det är och det har ju gått ganska långt innan man söker. De allra flesta som söker väntar in i det sista, säger han.

Var fjärde drog tillbaka sin ansökan om äldreboende

"De har budgetansvar"

Problemet, enligt Gösta Bucht, är att man inte vet vad som sagts mellan den sökande och staden innan ansökan dragits tillbaka.

– Frågar du biståndshandläggarna själva tror jag de kommer svara dig att vård- och omsorgsboende kostar pengar. Att man måste ta hänsyn till sitt budgetansvar.

Socialstyrelsen reagerar

Även Michaela Prochazka som är samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen reagerar på antalet återtagna ansökningar.

– Att en av fyra ångrar sin ansökan till äldreboenden känns som väldigt många. Det kan såklart vara att man inte ens övervägt att bo kvar hemma och ångrar sig i samtalen med biståndshandläggarna och nöjer sig med hemtjänst. Men det är väldigt förvånande.

Beatrice Winther, ansvarig chef på beställarenheten på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, säger att förvaltningen "inte kan kommentera" reaktionerna på de återtagna ansökningarna.

Så många får rätt att flytta in

2018 ledde 60,5 procent av de ursprungliga ansökningarna till bifall på att få flytta till vård- och omsorgsboende/särskilt boende av totalt 89 registrerade ansökningar (stadsdelen började föra statistik först i mitten av 2018).

2019 ledde 56,5 procent av ansökningarna till bifall.

2020 ledde 57,5 procent av ansökningarna till bifall.

2018 återtogs 22 av 89 registrerade ansökningar i Hässelby-Vällingby om en plats på vård- och omsorgsboende/särskilt boende, det är 25 procent av det totala antalet ansökningar.

2019 återtogs 36 av 168 ansökningar, alltså 21,5 procent.

2020 återtogs 23 av 115 ansökningar, alltså 20 procent.

Källa: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Visa merVisa mindre