Parallellt med lokförarnas olovliga strejk pågår en laglig process. I mars lämnade huvudskyddsombudet för fackklubben ST Pendeln in en begäran till Arbetsmiljöverket om att stoppa ensambemanning på pendeltågen, med hänvisning till Arbetsmiljölagen – en så kallad 6:6a-anmälan.

Regeringen förbjöd ensamarbete

Ett beslut väntas innan sommaren. I sista hand kan tvisten avgöras i domstol.

– Så som lagen är formulerad när det gäller ensambemanning borde det vara självklart med ett förbud, säger Tomas Fröstberg, regionalt skyddsombud på ST.

För drygt 16 år sedan vann skyddsombuden en liknande strid mot dåvarande tågoperatören Citypendeln.

"Regeringen finner att ensambemanning av pendeltåg skapar en så stark psykisk press på tågförarna att sådant arbete inte bör få utföras som ensamarbete", löd beslutet 2006.

"Lokförarna har stöd av teknik"

Det förbudet gäller dock inte längre. Den nuvarande operatören MTR skriver i sitt svar till Arbetsmiljöverket att omständigheterna är "väsentligt annorlunda", eftersom lokförarna idag har stöd av modern kamerateknik och personlarm.

Det räcker inte, menar Tomas Fröstberg på ST:

– Kamerorna hjälper ju inte ett dugg vid en brand, en urspårning eller en evakuering, säger han.

Juristen Maria Steinberg är docent i arbetsmiljörätt. Hon menar att skyddsombudens möjlighet att få rätt när det gäller ensamarbete har ökat sedan 2006, och hänvisar till de nya, tydligare och mer kraftfulla regler som införts om "organisatorisk och social arbetsmiljö" (AFS 2015:4).

– Att arbeta ensam som lokförare idag skulle innebära en stark psykisk påfrestning, trots kameror och personlarm. Det tar tid innan hjälp är på plats, säger hon.

Mer hot och våld

Maria Steinberg tillägger att pendeltågstrafiken idag troligen är mer utsatt för hot och våld och andra påfrestningar än 2006, vilket även det kan peka mot ett förbud.

En del i tvisten handlar om att skyddsombuden inte fick vara med och lämna synpunkter i den utredning av trygghets- och säkerhetsfrågorna som Trafiknämnden lät genomföra under februari. Maria Steinberg kommenterar:

– En sådan utredning blir ju partisk eftersom den bara återspeglar arbetsgivarens argument. Vad har den för värde då?