Brommas andra EU-bad, Solviksbadet, hade tjänligt vatten vid samtliga provtillfällen.

Miljöförvaltningen har i dagarna presenterat resultatet från sommarens många provagningar på badplatser runt om i Stockholm. I Bromma togs prover på tre bad: de båda EU-baden Solviksbadet och Ängbybadet, samt på badet i Minneberg.

Totalt togs 41 prover på de tre badplatserna. Av 23 prover på Ängbybadet visade nio på otjänligt vatten, fem på tjänligt med anmärkning och nio på tjänligt. Badet i Minneberg hade ett otjänligt prov vid tolv tillfällen.

EU-bad är badplatser med fler än 200 badande per dag.