Det första steget blir att riva den befintliga ishallen. Eventuellt behöver också marken saneras vilket beräknas pågå cirka ett år. Därefter ska Hemsö Fastighets AB bygga en ny ishall med två inomhusrinkar som bolaget kommer att hyra ut till staden. Marken ägs fortfarande av staden.

Byggstart planerad till 2024

Byggstart är planerad till 2024 och ishallen beräknas stå klar 2025. Tidsplanen är dock beroende av att bygget av en ny ishall på Mälarhöjdens IP inte för­senas, eftersom tanken är att verksamheten på Sätra IP ska flyttas dit under byggtiden.