Det var länge sedan det brann något i huset som kommit att kallas panncentralen efter en av verksamheterna som en gång fanns här. Men nu siktar Svenska bostäder på nytt liv i huset som i slutet av 2010-talet var rivningshotat. Det kommunala fastighetsbolaget har i början av året lämnat över ett förslag till Kulturföreningen Björkhagens hjärta. De sistnämnda har i flera år jobbat för ett kulturhus med kafé här.

”Det förslag som vi har tagit fram innehåller både nya bostäder och yta för kulturell verksamhet – och är en hållbar och långsiktig lösning", skriver Ola Wickman som är Svenska bostäders chef för kommersiell uthyrning och bostäder, i ett mejl till Mitt i.

"250 kvadratmeter"

Förra torsdagen besökte kulturföreningen panncentralen tillsammans med representanter för bolaget. Tillsammans tittade de på utrymmena som förslagits för kulturhus.

– Vi har blivit erbjudna att hyra lokaler på 250 kvadratmeter. Större delen av huset är tänkt för bostäder, säger Niklas Haga som är sekreterare i Björkhagens hjärta.

Representanter på plats för att titta på lokalerna som ligger längst österut i husklomplexet.

Representanter på plats för att titta på lokalerna som ligger längst österut i husklomplexet.

Björkhagens hjärta

Svenska bostäder skriver i mejl till Mitt i att en ombyggnation av huset är möjlig inom den befintliga detaljplanen för platsen. Därför menar man att byggprocessen kan göras både billigare och snabbare än om man behövde en ny detaljplan.

– Det är inget sagt om när inflyttning kan ske. Men båda parter vill snabbt komma till skott, säger Niklas Haga.

Besked i mars

Föreningen har ännu inte tagit ställning till förslaget.

– Vi tittar på det. Vi räknar med att ge besked om hur vi ställer oss i mars.

I augusti 2022 skrev Mitt i om att föreningen och Svenska bostäder då stod långt ifrån varandra i fråga om hyresnivån. Men hyresfrågan har inte kommit på tal i samband med att Svenska bostäder lämnat över sitt förslag, enligt Niklas Haga.

– Vi vet ännu inget om det. Det är en fråga som kommer att diskuteras om vi väljer att gå vidare med förslaget, säger han.

Den tillfälliga lokalen föreningen blivit erbjuden är mindre och ligger i ett hus på Hässleholmsvägen. Föreningen har heller inte tagit ställning i frågan om denna.