I dag är det öde på platsen där Söderstadion, som revs 2015, låg. Men om några år kommer det att hända grejer där. För ett par veckor sedan fattade politikerna i stadsbyggnadsnämnden ett så kallat inriktningsbeslut om att bygga cirka 850 bostäder, publika lokaler, en förskola, en ny park och 10 000 till 30 000 kvadratmeter kontor på platsen. Man tittar även på möjligheten att bygga ett garage.

För fem år sedan hölls en markanvisningstävling, och det blev Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt som vann med idén ”Söderhov”. I förslaget ingår även underjordiska träningsrinkar för hockey.

Fortfarande tidigt skede

Innan planen kan förverkligas måste Hovet rivas, och innan dess behöver Globen renoveras för att kunna fungera för alla typer av evenemang. Globen, eller Avicii Arena som den heter nu, kommer att moderniseras under hela nästa år. Enligt tidsplanen kan en detaljplan för Söderstadion-tomten antas någon gång under 2026.

– Att det har dragit ut på tiden beror delvis på att man har behövt hitta bra lösningar för idrotten, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

När området nu ska planeras mer i detalj kommer hänsyn att tas till att de som flyttar in i de nya bostäderna blir grannar med två stora arenor.

– Vi kommer att bygga slutna kvarter, och kontor som en barriär utmed Nynäsvägen. Det blir också en stor park mitt i området som förutom att bidra till grönska kommer att kunna hantera vatten från skyfall, säger Jan Valeskog.

Ett samråd för planerna, där berörda får chans att tycka till, kan preliminärt ske i slutet av 2024.