Hett. Trafiken är ett het ämne inför nästa års val. Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande diskuterar frågan i Mitt i:s valenkät med Ulrika Sandin (MP). Foto: Mostphotos, Ekerö kommun

Ett år till val – Hur ska kommunikation och transport bli bättre på öarna?

Mindre än ett år återstår till nästa val. Därmed har sittande styre haft tre år på sig att nå de mål och löften de gav inför valet 2018. Men hur har det gått, vilka löften har infriat och vad tycker oppositionen?

  • Publicerad 16:40, 21 okt 2021

En av de politiska frågorna som ständigt är aktuella är de äldres situation i kommunen. Vi ställde därför frågan "Hur ska kommunikation och transport bli bättre på öarna?"

Vad lovade styret under valkampanjen?

Alliansen vill i sin plattform arbeta för att förenkla vardagens resande för våra medborgare. I en lista på nio punkter nämns mål för nuvarande mandatperiod, bland annat: Verka för pendelbåtslinjer till fler destinationer, fler avgångar för befintliga pendelbåtar och direktbussar till stora arbetsplatsområden. Dessutom nämns att utreda eventuellt övertagande av vägföreningar i kommunen, införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bland annat laddstolpar och verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser.

Vad har den styrande koalitionen hunnit göra sedan valsegern för tre år sedan?

"Alliansen har i diskussioner med många parter jobbat hårt för att infrastrukturprojekten med breddningen av Ekerövägen och Förbifarten ska hanteras på bästa möjliga sätt. Då vi ser att avtalen som träffats inte följts, som full framkomlighet på Ekerövägen, har kommunen vidtagit åtgärder. Förutom att ha ställt krav på Trafikverket, har vi även ökat kapaciteten på olika infartsparkeringar och permanentat pendelbåten med fler turer", skriver Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i ett mejl.

"Vi jobbar aktivt med att förbättra kollektivtrafiken för att öka attraktiviteten och garantera att tidtabellerna hålls. Vi har fått till stånd ytterligare pendlingsmöjligheter med busslinjen 350, som vi vill permanenta. Kommunen verkar för att utveckla vägnätet samt startat en utredning om vägföreningar", skriver han.

Och vad tycker oppositionen då?

"Alliansen har inte gjort något för att skapa bättre framkomlighet i trafiken. Med proaktiva åtgärder som elcykelpool, kampanjer för att främja kollektivtrafikåkande samt säkerställa framkomligheten för bussar hade köbildningen i samband med fjärde filen och Förbifart Stockholm lindrats. Vi ser inga resultat på löften om gång- och cykelvägar samt trygga skolvägar. Att införa våra förslag om bilpooler och samordnad varuleverans hade ökat framkomligheten. De har dock antagit en trafikstrategi", skriver Ulrika Sandin (MP), gruppledare i ett mejl.

Ett år till valet – Hur ska Ekerö bli tryggare?

Ett år till valet – Vad vill Ekerö göra åt bostadssituationen?

Ett år till valet – Hur ska Ekerö bli en bättre skolkommun?

Ett år till valet – Hur ska Ekerö bli tryggare?

Så röstade Ekerö

Så här fördelades mandaten i Ekerö kommunfullmäktige efter valet 2018.

Kommunen styrs av en minoritet som består av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Moderaterna 11

Socialdemokraterna 6

Liberalerna 5

Sverigedemokraterna 5

Ö-partiet 4

Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 3

Miljöpartiet 3

Vänsterpartiet 1

Totalt 41 mandat

Källa: ekero.se

Visa merVisa mindre

Ny plats för Ekerös vaccinbuss i december

Nyheter Väntrum inomhus Vaccinbussens närvaro i kommunen har förlängts. Nu kommer besked om ny uppställningsplats och bekvämare väntan för besökare.onsdag 1/12 16:35

Skolbygget i Sandudden kan försenas upp till två år

Nyheter Planprocess tas om efter domstolsbeslut Efter den upprivna detaljplanen för Sanduddens skola måste flera åtgärder göras. Sedan ska allt ut på samråd och granskning igen. "Självklart är det tråkigt att börja från början", säger Arnulf...fredag 26/11 15:36

Spretiga siffror för Ekerö i skolrankning

Nyheter Kommunen lägger lite vikt vid resultatet Bland landets bästa meritvärden för niorna i Ekerö kommun. Men betydligt sämre lärartäthet. I Lärarförbundets nya skolrankning sticker Ekerö ut i flera kategorier.fredag 26/11 8:24