Hett. Trafiken är ett het ämne inför nästa års val. Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande diskuterar frågan i Mitt i:s valenkät med Ulrika Sandin (MP). Foto: Mostphotos, Ekerö kommun

Ett år till val – Hur ska kommunikation och transport bli bättre på öarna?

Mindre än ett år återstår till nästa val. Därmed har sittande styre haft tre år på sig att nå de mål och löften de gav inför valet 2018. Men hur har det gått, vilka löften har infriat och vad tycker oppositionen?

  • Publicerad 16:40, 21 okt 2021

En av de politiska frågorna som ständigt är aktuella är de äldres situation i kommunen. Vi ställde därför frågan "Hur ska kommunikation och transport bli bättre på öarna?"

Vad lovade styret under valkampanjen?

Alliansen vill i sin plattform arbeta för att förenkla vardagens resande för våra medborgare. I en lista på nio punkter nämns mål för nuvarande mandatperiod, bland annat: Verka för pendelbåtslinjer till fler destinationer, fler avgångar för befintliga pendelbåtar och direktbussar till stora arbetsplatsområden. Dessutom nämns att utreda eventuellt övertagande av vägföreningar i kommunen, införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bland annat laddstolpar och verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser.

Vad har den styrande koalitionen hunnit göra sedan valsegern för tre år sedan?

"Alliansen har i diskussioner med många parter jobbat hårt för att infrastrukturprojekten med breddningen av Ekerövägen och Förbifarten ska hanteras på bästa möjliga sätt. Då vi ser att avtalen som träffats inte följts, som full framkomlighet på Ekerövägen, har kommunen vidtagit åtgärder. Förutom att ha ställt krav på Trafikverket, har vi även ökat kapaciteten på olika infartsparkeringar och permanentat pendelbåten med fler turer", skriver Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i ett mejl.

"Vi jobbar aktivt med att förbättra kollektivtrafiken för att öka attraktiviteten och garantera att tidtabellerna hålls. Vi har fått till stånd ytterligare pendlingsmöjligheter med busslinjen 350, som vi vill permanenta. Kommunen verkar för att utveckla vägnätet samt startat en utredning om vägföreningar", skriver han.

Och vad tycker oppositionen då?

"Alliansen har inte gjort något för att skapa bättre framkomlighet i trafiken. Med proaktiva åtgärder som elcykelpool, kampanjer för att främja kollektivtrafikåkande samt säkerställa framkomligheten för bussar hade köbildningen i samband med fjärde filen och Förbifart Stockholm lindrats. Vi ser inga resultat på löften om gång- och cykelvägar samt trygga skolvägar. Att införa våra förslag om bilpooler och samordnad varuleverans hade ökat framkomligheten. De har dock antagit en trafikstrategi", skriver Ulrika Sandin (MP), gruppledare i ett mejl.

Ett år till valet – Hur ska Ekerö bli tryggare?

Ett år till valet – Vad vill Ekerö göra åt bostadssituationen?

Ett år till valet – Hur ska Ekerö bli en bättre skolkommun?

Ett år till valet – Hur ska Ekerö bli tryggare?

Så röstade Ekerö

Så här fördelades mandaten i Ekerö kommunfullmäktige efter valet 2018.

Kommunen styrs av en minoritet som består av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Moderaterna 11

Socialdemokraterna 6

Liberalerna 5

Sverigedemokraterna 5

Ö-partiet 4

Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 3

Miljöpartiet 3

Vänsterpartiet 1

Totalt 41 mandat

Källa: ekero.se

Visa merVisa mindre

190 gravstenar riskerar att välta på Ekerö

Nyheter Många underkändes i trycktest En vält gravsten kan orsaka stora skador. För att undvika det har nästan 900 av Ekerö kyrkas gravstenar trycktestats de senaste månaderna. Många av dem visade sig inte klara trycket.torsdag 29/9 17:03

Nya fynd vänder upp och ner på idén om Birka

Nyheter Arkeologer upptäckte nytt varv Ett varv på Björkös norra udde har upptäckts i nya utgrävningar på Björkö. Nu vänds den etablerade bilden av Birka upp och ner.onsdag 28/9 8:28

De slår ett slag för inomhusgolf i Troxhammar

Nyheter Året runt-öppen anläggning ska locka nya spelare Är du sugen på att provspela några av världens mest kända golfbanor? Eller kanske gå en runda i shorts och t-shirt i mitten av december? Med teknikens hjälp kan du nu göra det utan att ens lämna...måndag 26/9 16:47