En av de politiska frågorna som ständigt är aktuella är de äldres situation i kommunen. Vi ställde därför frågan "Hur ska kommunikation och transport bli bättre på öarna?"

Vad lovade styret under valkampanjen?

Alliansen vill i sin plattform arbeta för att förenkla vardagens resande för våra medborgare. I en lista på nio punkter nämns mål för nuvarande mandatperiod, bland annat: Verka för pendelbåtslinjer till fler destinationer, fler avgångar för befintliga pendelbåtar och direktbussar till stora arbetsplatsområden. Dessutom nämns att utreda eventuellt övertagande av vägföreningar i kommunen, införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bland annat laddstolpar och verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser.

Vad har den styrande koalitionen hunnit göra sedan valsegern för tre år sedan?

"Alliansen har i diskussioner med många parter jobbat hårt för att infrastrukturprojekten med breddningen av Ekerövägen och Förbifarten ska hanteras på bästa möjliga sätt. Då vi ser att avtalen som träffats inte följts, som full framkomlighet på Ekerövägen, har kommunen vidtagit åtgärder. Förutom att ha ställt krav på Trafikverket, har vi även ökat kapaciteten på olika infartsparkeringar och permanentat pendelbåten med fler turer", skriver Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i ett mejl.

"Vi jobbar aktivt med att förbättra kollektivtrafiken för att öka attraktiviteten och garantera att tidtabellerna hålls. Vi har fått till stånd ytterligare pendlingsmöjligheter med busslinjen 350, som vi vill permanenta. Kommunen verkar för att utveckla vägnätet samt startat en utredning om vägföreningar", skriver han.

Och vad tycker oppositionen då?

"Alliansen har inte gjort något för att skapa bättre framkomlighet i trafiken. Med proaktiva åtgärder som elcykelpool, kampanjer för att främja kollektivtrafikåkande samt säkerställa framkomligheten för bussar hade köbildningen i samband med fjärde filen och Förbifart Stockholm lindrats. Vi ser inga resultat på löften om gång- och cykelvägar samt trygga skolvägar. Att införa våra förslag om bilpooler och samordnad varuleverans hade ökat framkomligheten. De har dock antagit en trafikstrategi", skriver Ulrika Sandin (MP), gruppledare i ett mejl.

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-valet-hur-ska-ekero-bli-tryggare/repujt!SwSsp2nQ99rKHDRU4c9Chw/

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-valet-vad-vill-ekero-gora-at-bostadssituationen/repujr!OOAWC@P7YVHXXDhSq3iVHg/

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-valet-hur-ska-ekero-bli-en-battre-skolkommun/repujo!smph57eIq23hNsRdZGNoA/

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-valet-hur-ska-ekero-bli-tryggare/repujt!SwSsp2nQ99rKHDRU4c9Chw/