Konsortiet Sveab-Keller Årstafältet Projekt AB, SKÅP, fick 2018 uppdraget att lägga ner avloppsrör, dränera och göra andra markarbeten på Årstafältet, där en ny stadsdel med 6 000-7 000 nya bostäder ska byggas fram till 2035.

Men snart utbröt oenighet, sedan det visat sig att rören började flytta på sig i den elastiska leran, mer än vad som var tillåtet enligt avtalet.

Båda parterna skyllde på varandra och efter flera år av oenighet hävde Stockholms stad avtalet i mars 2022.

Stämmer staden

Nu stämmer SKÅP staden på 174 miljoner kronor för utebliven betalning. Tobias Andersson, koncernchef på Sveab, menar att de grunder som staden angivit för hävningen är konstruerade för att dölja stadens egna misstag.

"Staden försökte nyttja hävningen för att komma ur kontraktet och göra ett omtag i syfte att åtgärda sin bristfälliga projektering", skriver SKÅP i stämningsansökan.

Advokaten som företräder SKÅP tror att det kan ta minst två år innan processen är avgjord.

– Stadens agerande är svårt att förstå. De hävde avtalet för att de tyckte det gick för långsamt. Men genom det här agerandet har projektet försenats ytterligare i minst ett år, säger Tobias Andersson.

Arbetet på Årstafältet har stått i det närmaste helt stilla sedan i maj. Först sommaren 2023 bedömer staden att en ny entreprenör kommer att vara på plats.

Mattias Nilsson, huvudprojektledare på exploateringskontoret, försvarar beslutet att häva avtalet. Han menar att det inte går att säga om detta har försenat projektet, jämfört med alternativet att jobba vidare med SKÅP.

– Det gick inte att få någon överblick över vare sig kostnader eller tidsplan i samarbetet med SKÅP. Att häva avtalet var det bästa vi kunde göra för att få kontroll på detta, säger han.

Hur ser du på deras stämningsansökan?

– Vi har ännu inte tagit del av innehållet, så just nu kan jag inte kommentera i sak. Men vår inställning kvarstår. Vi har olika bilder av hur de har skött entreprenaden och vi anser att mycket av vad de hävdar saknar grund. Vi kommer att återkomma om det, säger Mattias Nilsson.

Hur staden ska hantera de stora sättningarna som uppstått på de rörledningar som SKÅP har byggt ger Mattias Nilsson inget besked om idag.

– Det är en fråga vi håller på att diskutera med Stockholm Vatten och Avfall, vilket inte har landat än.

https://www.mitti.se/nyheter/storbrak-mellan-stockholm-stad-och-entreprenor-efter-byggstopp-pa-arstafaltet-inkompetenta/repviB!pGaEEcmgBF@pQ3isViAsmQ/