Höstens val blir det tredje för relativt nystartade partiet Nystart. Frågan är given:

Hur ofta kan man göra en nystart?

– Enköping behöver alltid en nystart. I alla fall vart fjärde år, svarar han.

Svaret kommer snabbt och med ett litet skratt lägger han till:

– Du hörde att jag var förberedd på frågan?

Anders Wikman var tidigare journalist, har varit entreprenör i många år, men nu i valtider jobbar han 90 procent av tiden med politiken.

Han var med och startade partiet 2014. Samma år var första valet och de kom in i fullmäktige direkt. Dessutom gick de i allians med Socialdemokraterna och styrde Enköping i fyra år.

– Men, säger han, vi tillhör inget block, vi engagerar oss främst i sakfrågor, inte ideologier.

Fast ni jobbade med S då och inte med M nu?

– När vi kom in 2014 frågade vi bådeS och M om de var intresserade av samarbete. S svarade och tog till sig våra tankar, M återkom inte ens med svar.

Wikman har släktrötter i Enköpings 1800-tal. Mormor var född 1876 och bodde vid klosterruinen på Munksundet. Farmor och farfar fanns i Torstuna.

– Jag är lite Enköpingsnörd, brinner för alla delar av kommunen, säger han.

En sak skiljer Nystart från övriga partier i fullmäktige; de har inget riksdagsparti över sig.

– Många röstar av slentrian på samma parti i alla tre valen, vi måste erövra varje röst vi vill ha.

Hur?

– Med ett lokalt fokus och ett tänk utanför boxen. Jag valde att vi skulle ses här i Bredsand just för att det är en sådan lokal fråga vi engagerar oss i.