Ni har säkert hört det förut. Enköping har en förhoppning om att utses till "årets stadskärna" av föreningen Svenska stadskärnor senast 2025.

Nu har uppstartsarbetet, som drivits i projektform under namnet BID Enköping sedan i januari förra året, gått in på upploppet.

Tyck till om utbudet

Som en del i slutarbetet vill man hämta in åsikter från kommunens invånare. Sedan den 14 maj finns en medborgarenkät på nätet med frågor om exempelvis utbudet, öppettiderna, utsmyckningen, städningen och tryggheten i Enköpings centrum.

"Makalöst"

Och behovet bland invånarna att få tycka till om sin stadskärna verkar vara stort. Överraskande stort menar Anne Nilsson, BID-manager.

– Det är helt makalöst. Vi har redan fått in över 1 100 svar. Alltså, över två procent av alla medborgare har redan svarat, säger Anne Nilsson.

Systemet kraschade

När enkäten öppnade den 14 maj var anstormningen så stor att systemet kraschade.

– Det fanns en gräns på 500 svar i månaden i systemet. Vi slog snabbt i taket. Men sedan i måndags är nu taket höjt till 3 000 svar. Frågan är om vi inte kommer att få höja igen, säger Anne Nilsson.

Används till affärsplanen

Medborgaraenkäten är öppen till och med den 31 maj.

Enkätsvaren kommer sedan att användas på olika sätt i den kommande affärsplanen för 2021–2025 och årliga handlingsplanen för Enköpings centrum, som nu håller på att tas fram. Dessa planer ska vara helt färdiga 22 september då BID Enköping avslutas.

– Vi genomför medborgarenkäten för att fånga in synpunkter och få in förslag på ytterligare åtgärder, men också för att stämma av och få en bekräftelse på det som redan har kommit fram vid våra tidigare stadsvandringar om det stämmer med vad medborgarna tycker, säger Enköpings tre BID-managers Lotta Stenberg, Sara Olsson och Anne Nilsson.