Att bevara Ålstensskogen och få till levande torg är ett återkommande svar bland Brommapolitikerna om den viktigaste lokala valfrågan. Foto: Mikael Andersson

ENKÄT: Viktigaste valfrågorna för Brommas politiker

Nu är valet bara dagar bort. Så här svarar politikerna i Bromma stadsdelsnämnd om vilken som är deras viktigaste lokala valfråga.

  • Publicerad 17:04, 2 sep 2022