Spola kröken. Unga dricker mindre. Foto: Johanna Berglund

Enkät: Mindre alkohol bland unga i Huddinge än i länet

Varannan kille och var tredje tjej i årskurs två på gymnasiet uppger att de inte dricker alkohol. Samtidigt mår tjejerna sämre psykiskt. Det visar Stockholmsenkäten – där Huddinges unga medverkar för första gången på tio år.

  • Publicerad 07:00, 19 sep 2022

Vartannat år kartläggs länets ungas psykiska mående, alkohol- och drogvanor och utsatthet för brott i en stor enkätundersökning som kallas för Stockholmsenkäten. I år medverkar unga i Huddinge för första gången på tio år.

– I dag finns det en kommungemensam ansats kring det förebyggande arbetet, det har vi inte haft tidigare, säger Stina Degernäs, utvecklingsledare på socialförvaltningen.

Det är unga i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet som medverkar i enkäten. I Huddinge har enkäten skickats ut till alla grundskolor och gymnasieskolor. Alla kommunala skolor och ett par friskolor medverkar. Tre av fyra elever har valt att svara på enkäten.

– Det betyder att vi har ett ganska bra underlag, säger Stina Degernäs.

Killarna dricker mindre

En av frågorna som undersöks är elevernas alkohol- och narkotikavanor. Hälften av pojkarna (49 procent) i årskurs 2 på gymnasiet i Huddinge och 35 procent av flickorna uppger att de inte dricker alkohol. Motsvarande siffror för länet är 40 respektive 31 procent.

– Det speglar de nationella siffrorna. Vi vet att alkoholkonsumtionen bland unga har gått ner över tid, säger Stina Degernäs.

Det kan vara svårt att veta exakt hur svaren ska tolkas.

– Det våra fältare säger är att alkohol bland unga inte figurerar öppet i det offentliga rummet, men att det finns i vissa sammanhang, som vid skolavslutningar och inför lov.

Knappt var femte elev i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de någon gång testat narkotika.

– Vi vet att cannabis har blivit vanligare bland ungdomar. Det går trender kring olika preparat och nu är lustgas ett dilemma som vi ser. Det är kanske inte narkotikaklassat, men det finns risker, och vi har önskat att det ska finnas med en fråga kring lustgas nästa gång, säger Stina Degernäs.

Tjejerna mår sämre psykiskt

När det gäller det psykiska måendet följer Huddinge samma mönster som länet. Var fjärde flicka i årskurs 9 uppger att de ofta eller ganska ofta känner sig deppiga utan att veta varför.

– Vi behöver djupdyka i siffrorna för att få en ökad förståelse. Vad beror det på? Är det normer för hur vi ska vara, destruktiva ideal, sociala mediers påverkan eller höga prestationskrav som ligger bakom? När vi ställer frågor till ungdomar är det viktigt att vi tar ansvar för svaren, säger Stina Degernäs.

Resultatet av enkätundersökningen har precis presenterats och kommunen har ännu inte hunnit analysera svaren. I veckan hölls ett första möte.

– Jag ser fram emot när vi kommer att få resultat från varje skola, då har vi mer lokal data och kan hitta utvecklingsområden.

Så svarade Huddinges unga

Elever som inte dricker alkohol

Elever årskurs 2

Pojkar 49 procent

Flickor 35 procent

Elever årskurs 9

Pojkar 82 procent

Flickor 64 procent

Elever som någon gång använt narkotika

Elever årskurs 2

Pojkar 17 procent

Flickor 18 procent

Elever årskurs 9

Pojkar 5 procent

flickor 7 procent

Elever som ofta eller ganska ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför

Elever årskurs 2

Pojkar 18 procent

Flickor 43 procent

Elever årskurs 9

Pojkar 19 procent

Flickor 43 procent

Elever som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensamma sent en kväll i området

Elever årskurs 2

Pojkar 86 procent

Flickor 68 procent

Elever årskurs 9

Pojkar 82 procent

Flickor 57 procent

Visa merVisa mindre