Sedan tidigare är det känt att Internationella Engelska Skolan planerar för att bygga en F-9-skola på den gamla Coop-tomten i Brunna.

Nu kan Mitt i berätta att friskolejätten har lämnat in en ansökan till Skolinspektionen om att etablera en skolan på en annan plats i Upplands-Bro kommun. Av ansökan framgår att man avser att istället bygga en ny F-9-skola i det kommande området Trädgårdsstaden i Bro.

https://www.mitti.se/nyheter/engelska-skolan-kommer-allt-narmare-upplands-bro/lmtcB!8298215/

För Mitt i uppger kommunens utbildningschef Fredrik Nordvall att Engelska skolan dragit sig ur planerna för en skola i Brunna och istället riktat blicken mot Trädgårdsstaden.

– Det här är en kommun som växer väldigt snabbt. Det är klart att någon typ av skola behövs i Trädgårdsstaden, om den sen är en friskola eller en kommunal skola, det måste politiken avgöra, säger Fredrik Nordvall.

Planerad skolstart

Skolstarten är planerad till läsåret 2023-2024 och skolan kommer att ha plats för 600 elever då den står fullt utbyggd. Skolan ”etableras i direkt samverkan med kommunen och fastighetsbolaget SBB som en del av en större plan där en ny stadsdel, Trädgårdsstaden, ska växa fram”, står det i ansökan.

Elever kan gå hemma

Här lyfter man fram att en skola i Trädgårdsstaden kan möjliggöra att ”ett större antal elever från kommunen, som idag går på IES Järfälla, att få gå på en skola i sin hemkommun”.

IES uppger att skolan totalt kommer att ha 39 lärare då den är fullt utbyggd.

Då har politikerna möte

Nästa gång utbildningsnämnden i Upplands-Bro sammanträder är den 26 april. Fredrik Nordvall uppger att politikerna då kommer att yttra sig om Engelska skolans planer. Nu pågår ett arbete inom utbildningskontoret att ta fram underlag inför politikernas möte.

– Vi tittar på om etableringen påverkar den kommunala skolan ekonomiskt eller organisatoriskt, säger Fredrik Nordvall.

Så svarar Engelska skolan

Hos Engelska skolan är Jörgen Stenquist vice vd och arbetar med etableringar av nya skolor. I ett mejl till Mitt i skriver han:

"Vår ansökan gäller nu en eventuell etablering i Bro Trädgårdsstad, då vi har uppfattat att det är där behovet av en ny skola är som störst för tillfället. Det behovet utgår från elevprognoser som kommunerna gör när de projekterar för nya stadsdelar. Vi på IES har med andra ord inga egna preferenser utan det är kommunens behov som avgör".

Jörgen Stenquist stänger samtidigt inte dörren till Brunnaplanerna. Han skriver:

"Om det kommer att byggas ytterligare stadsdelar, som i Brunna, och om det framförs önskemål om att vi ska driva grundskola där så tittar vi naturligtvis även på det".