Så sakteliga växer den gigantiska­ nya stadsdelen Bro Mälarstad­ fram. Allra närmast pendeltågsstationen tar Bro Trädgårdsstad form.

Här kommer det att då allt står klart finnas 2 000 bostäder, skola, förskola, när­service och kollektivtrafik.

Tisdagen den 17 januari undertecknade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) en hållbarhetsvision tillsammans med de bygg- och energibolag som är inblandade i Trädgårdsstaden.

Representanter från Riksbyggen, Eon, SBB och Stena Fastigheter fanns på plats för att skriva på visionen.

KSO om visionen

Bolagen och kommunen har gemensamt ställt sig bakom innehållet i skrivelsen som bär ledorden: effektivitet, flexibilitet och lokalt producerad energi.

– Dagens gemensamma undertecknande för Trädgårdsstaden visar än en gång på kommunens ambitiösa hållbarhetsarbete och vår vilja att utnyttja resurser och energi på bästa sätt, säger­ Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar.

Det gemensamma initiativet kretsar kring tre områden som de inblandade ska jobba tillsammans med frågor som berör: Energi- och resurseffektivitet, energiflexiblitet och energiförsörjning som tar vara på restflöden.

– Tack vare vår nybyggda kretsloppsanläggning i Högbytorp utnyttjar vi kommunens restflöden på bästa sätt och återger lokalproducerad elektricitet och återvunnen fjärrvärme. Samtidigt utvecklar vi tillsammans laddinfrastrukturen och smart energianvändning i området­, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef för Eon.