Hittad. Här ligger mannen som hittades vid Skördevägen, troligen kommer han från 1000 talet. Foto: Leif Grönwall

En vikingaman hittad under Skördevägen

Utgrävningen vid Skördevägen gav flera öppningar till historien. Bland annat hittade arkologerna en man i 25 års ålder från tusentalet.

  • Publicerad 11:19, 29 jun 2022

Vi tror att graven är från 1000 talet, då det är en kristen begravning som skett på gårdsgravfältet.

Utgrävningarna vid Skördevägen har avslutats efter ett antal intensiva veckor av grävande och undersökningar.

– Vi hittade en stensättning och under stenarna så fanns en rektangulär nedgrävning i väst, östlig riktning. När vi gick ner såg vi kistspikar, säger Magnus Lindberg från Arkeologerna.

I graven fanns skelettet av en Täbybo i 25 års ålder - som bodde här för runt 1000 år sedan. Skelettet var enligt Arkeologerna i stort sett intakt med bevarat kranium, ben och tänder.

– Detta kan bero på att det legat i lera, säger Magnus Lindberg.

25-åringen var en man, drygt 170 centimeter lång. I graven hittades även en kam och bit flinta.

– Vi tror att graven är från 1000-talet, då det är en kristen begravning som skett på gårdsgravfältet. Längre fram så begravdes man vid kyrkan, säger han.

Hittades vid byggarbete

Det var i vintras som arbetet med att bygga en ny cykelväg stoppades efter att byggarbetare dykt på en grav norr om vägen som tidigare varit okänd. I den hittades skelettet av en kvinna från vikingatiden.

Nu under våren och tidig sommar har arkeologerna därför undersökt ett större område, bland annat under Skördevägen.

Förutom kistgraven, där mannen låg, hittades ytterligare en grav: en askgrav.

– Det är en något äldre grav än skelettgraven. Att kroppen har bränts tillsammans med gravgåvor säger oss att personen inte var kristen. I den hittade vi glaspärlor som var importerade och fragment av metallföremål, säger Magnus Lindberg.

Vilka personerna som en gån blev begravda här är ännu oklart. Fynden ska analyseras. Mest sannolikt är dock att de bott och verkat på gården intill.

– Vi vill göra en hel del analyser på skelettet om vi får tillåtelse av länsstyrelsen, säger han.

Nu har de delar som upptäckts tagits bort då arbetet med Skördevägen ska fortsätta. Fynden är viktiga för historien menar Magnus Lindberg.

– Det här kompletterar bilden av boplatsen här intill. Öster och väster om före detta Skördevägen ligger gravfältet fortfarande kvar, säger han.

Upptäckt. Här är en kam som hittats i samma grav som mannen, ändå väl bevarad för att ha legat under jord mer än 1000 år. Foto: Leif Grönwall

Vad har hänt?

2020 hittades en unik vikingaby i området. Pilspetsar, amulettringar och en silverskatt var några av fynden som dolde sig i jorden.

I vintras hittades tre gravar vid Skördevägen i Viggbyholm. Arbetet med den planerade cykelvägen stoppades. Arkeologerna gjorde en skadedokumentation som visade att en av gravarna fått omfattande skador från byggarbetet.

Nu har arkeologerna grävt ut platsen och hittat ytteligare två gravar. I en av dem fanns ett skellet från en man från 1000 talet.

Nu ska Skördevägen breddas av kommunen och en gång- och cykelväg ska anläggas intill vägen.

Visa merVisa mindre