Fortsätter. Sam Hultin vill fortsätta hålla stadsvandringen så länge det finns intresse. Hittills har uppslutningen varit bra. Foto: Sandra Åhman

En vandring i transpionjärens spår

När konstnären Sam Hultin fick förvalta transaktivisten Eva Lisa Bengtsons arkivsamling fick hen idén att göra en stadsvandring i queer-historians tecken. Nu är den i full gång.

  • Publicerad 10:36, 12 aug 2022

radikalfeminister tyckte inte att transkvinnor skulle vara med i kvinnokampen

För några år sedan fick konstnären Sam Hultin ärva transpionjären, feministen och aktivisten Eva Lisa Bengtssons (1932-2018) arkiv. Det innehöll mängder av fotografier, texter och brev om kampen hon förde.

– Vi hade lärt känna varandra varandra och hon hade berättat om sitt pionjärarbete inom såväl transrörelsen som den lesbiska och feministiska rörelsen i Sverige. När hon gick bort 2018 fick jag av familjen förtroendet att förvalta det unika arkiv med brev, foton och annat material som hon själv skapat över sitt liv som aktivist. Det är verkligen en stor ära, och ett stort ansvar, säger Sam Hultin.

Banade väg. Eva Lisa Bengtssons arbete (1932-2018), banade väg för för många inom transrörelsen. Foto: Privat

Viktig historia

Som konstnär arbetar Sam mycket med queer-historia på olika sätt. Hen berättar att stadsvandringen på Södermalm som följer i Eva Lisa Bengtsons fotspår är en del av detta arbete.

– Jag vill lyfta upp den delen av historien som inte fått ta plats. Det är viktigt för transpersoner att se att vi alltid funnits och att vi inte är ensamma.

Sam drog igång igång stadsvandringar i samarbete med Stockholms kvinnohistoriska år 2019, som sedan dess ägt rum varje sommar. Stockholms kvinnohistoriska är ett museum utan permanent byggnad, som arbetar för att synliggöra kvinnors historia genom tiderna. Stadsvandringen ringlar sig runt Södermalms gator och stannar till på platser som har betydelse för transrörelsens historia.

– När besökarna får besöka platserna jag berättar om, kan historien kännas närmare. Som queer är det också viktigt att känna att denna stad är vår och att vår historia också är närvarande och viktig.

På tur. Stadsvandringen startade 2019 och pågick även i mindre grupper under pandemiåren. Foto: Sandra Åhman

Blev utestängd

Bland annat blir det ett stopp på Östgötagatan. Här startade Eva Lisa Bengtson år 1964 den första klubben för transpersoner – Transvestia. Hon var också engagerad i Lesbisk front på 1970- och 80-talet, och var med och öppnade Kvinnohuset på Snickarbacken 10. En plats hon plötsligt blev utestängd från några år senare, när Kvinnohuset flyttade till nya lokaler.

– Under 1990-talet fick transfoba idéer som tidigare inte funnits på agendan spridning inom feministiska kretsar i Sverige. Incidenten med Kvinnohuset skedde under denna period. Eva-Lisa blev utestängd från Kvinnohuset av en grupp radikalfeminister som inte tyckte att transkvinnor skulle vara med i kvinnokampen. Det är ett problem vi ser än idag, där en del radikalfeminister inte vill inkludera transpersoner.

Sam berättar vidare att hen vill fortsätta lyfta Eva Lisa Bengtsons viktiga historia och hoppas att fler ska intressera sig för transpersoner genom tiderna.

– Jag upplever att många människor blir stärkta av att få tillgång till sin historia, och jag hoppas kunna bidra till detta.

Dags igen 27 augusti

Stadsvandringen startar i Björns trädgård med Sam Hultin som guide.
Vandringen kostar mellan 50 och 150 kronor, deltagarna får bestämma själva hur mycket de kan betala.
Det finns två datum kvar på stadsvandringen för denna sommar:
Lördagen den 27 augusti kl.14.00-15.30 samt lördagen den 24 september kl 14.00-15-30.

Eva Lisa Bengtssons arkivsamling finns nu tillgänglig för allmänheten på QRAB- Queerrörelsens arkiv och bibliotek i Göteborg.

Visa merVisa mindre