– Det finns en handlingsplan och jag ser positivt på det arbete som görs, säger hon.

Emma Feldman har varit ordförande i Brandkåren Attundas förbundsdirektion de senaste åren. Efter valet förlorade hon posten som ordförande, men hon sitter kvar som ledamot.

När det gäller kritiken mot arbetsgivaren i medarbetarenkäten instämmer Emma Feldman i förbundsdirektören Martin Öhrstedts orsaksanalys.

– Ja, det är inte jättekonstigt att det uppstår missnöje när man är i en omorganisation. Det är tufft, jag är inte förvånad.

Vad tänker du om Fylgias granskning som slår fast att arbetsmiljön bidrar till psykisk ohälsa hos personalen och att någon utomstående bör göra en fördjupad arbetsmiljöutredning?

– Det är för tidigt att säga bu eller bä om det. Åtgärder har tagits fram och de ska genomföras först. Man jobbar med detta ute på alla stationer och min bild är att den dialog man har är positiv.

Inte heller Kommunals förtroendeundersökning, som nyligen visade att en markant majoritet av personalen saknar förtroende för ledningen, får Emma Feldman att tvivla.

– Det är anmärkningsvärt att de formulerade en enkät så. Det brukar man inte göra. Som man frågar får man svar. Från direktionens sida har vi fullt förtroende för ledningen.

Oklara krav på kontroller

Att Arbetsmiljöverket har utfärdat en sanktions­avgift på grund av uteblivna hälso­kontroller har diskuterats av förbundsdirektionen berättar Emma Feldman.

– Många räddningstjänster har gjort olika med de där hälsokontrollerna. Det ska komma klara besked om vad som gäller nu i början av året, och då förhåller vi oss till det som gäller sedan, säger hon.

Sammantaget – har ni i förbundsdirektionen gjort tillräckligt för att se till att arbetsmiljöproblemen åtgärdas?

– Ja, utifrån det som kommit fram.