– Vi är en liten församling men vi har fyra medeltida kyrkor, säger kyrkoherde Per-Johan Svärd.

Össeby är till ytan en av de största församlingarna i stiftet men har samtidigt få medlemmar. Intäkterna blir inte så höga.

Nästa år räknar de med att elnotan tredubblas. För att klara det får de dra ner på underhållet.

– Vi fick göra omfördelningar i budgeten. Då får man avvakta med andra fastighetsåtgärder och prioritera noga. 

Tio grader

Kyrkorna värms bara upp när det är gudstjänst. Annars ligger temperaturen på kylslagna 10 – 11 grader.

– Det ska vara behagligt när man väl är där. Men de måste ha en grundvärme för att inte orglar altarskåp och inventarier ska skadas.

Om kyrkan blir utkyld ökar risken för mögel. För att undvika det mäts både fuktighet och temperatur.

– Har man väldigt höga värden räcker det med en vecka för att möglet ska börja gro, säger Rikard Isaksson, stiftsantikvarie Stockholms stift.

I Vallentuna församling hålls temperaturen på 19 grader i Vallentuna kyrka.

– Däremot har vi sänkt temperaturen i Markim, Frösunda och Orkesta till 16 – 17 grader, säger Sven-Erik Söderlind, tillförordnad fastighetschef.

Angarns kyrka. Kyrkorna behöver hålla en viss temperatur för att skydda inventarier.

Angarns kyrka. Kyrkorna behöver hålla en viss temperatur för att skydda inventarier.

Össeby församling

Får löpa ut

För att hålla kostnaderna nere ser de också över fläktaggregat som värms med el under kalla dagar.

– Det är väl sex år sen jag började byta ut alla lampor i kyrkan till led. Efter tre år var det ren vinst. I stort sett all utomhusbelysning är led. 

Elavtalen får löpa på.

– Vi är miljödiplomerade och har grön el. Att se över avtalen skulle vi ha gjort för ett år sen. Det är klart att det är surt nu, men att teckna ett nytt avtal i dag är oekonomiskt. Däremot tittar vi på alternativ framöver, som solceller.