Västra Göteborg

I februari 2020 tog grundskolenämnden beslutet att med omedelbar verkan stänga och evakuera Åkeredsskolan. Den mögelskadade skolbyggnaden hade blivit en allvarlig hälsorisk för elever och personal, efter decennier av eftersatt underhåll.

Två år senare, i februari 2022, beslutades att bygga en ny skola i Åkered för 570 elever.

Men ett problem kvarstod: Var skolverksamheten ska bedrivas under byggtiden eftersom alla tillfälliga moduler inte kommer att kunna användas.

För ett år sedan presenterade förvaltningen lösningen att bussa alla skolans elever till Skytteskolan i Högsbo, något som nämnden sedan fick dra tillbaka efter skarp kritik från vårdnadshavare.

De yngre årskurserna kommer att gå kvar i de tillfälliga modulerna på skolområdet under byggtiden.

De yngre årskurserna kommer att gå kvar i de tillfälliga modulerna på skolområdet under byggtiden.

Anton Engblom

Bussning kritiserades

Då såg det ut som att strulet skulle försena byggstarten av den nya skolan, men i förra veckan tog grundskolenämnden ett nytt beslut, som också innebär att elever måste bussas.

Genom att under två års tid evakuera vissa klasser till Slottsbergsskolan kan tidsplanen hållas och en ny skola stå klar till höstterminen 2025.

Det är de äldre eleverna som med start till hösten kommer att bussas de fyra kilometrarna, medan de yngre årskurserna går kvar i modulerna på skolområdet.

– Detta innebär att den nya skolan kan bli klar så snabbt som möjligt, vilket är positivt för både nuvarande och kommande elever, säger Lina Cavallin, avdelningschef för projekt och investering på stadsfastighetsförvaltningen.