Sedan den 11 maj råder det eldningsförbud i Uppsala län. Förbudet omfattar eldning i skog och gäller tills vidare. Det är däremot okej att grilla på sin tomt och vid iordningsställda platser.

Den som grillar ansvarar för att det sker på ett säkert sätt. I närheten bör det finnas något att kunna släcka elden med, till exempel en hink eller vattenslang. När grillningen är klar måste elden och även den kvarvarande glöden släckas.

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

sebastian.stiernspetz@mitti.se