Hur känns det?

– Jätteroligt, stort och lite svindlande! Jag har jobbat hela mitt liv i kommunsektorn. Första gången jag tänkte tanken att bli kommundirektör är nog mer än 20 år sedan. Och att få jobba som kommundirektör här i Väsby, som jag redan känner väl, känns som en stor ära.

 Vilka frågor är viktigast i Väsby?

– Att ta vara på den kraft som finns i medarbetare, näringsliv och föreningar och det jättefina läge vi har i regionen. Det finns så mycket bra i Väsby som är viktigt att inte ta för givet – vi har kommit långt i det brottsförebyggande arbetet jämfört med många andra kommuner.

Vilka utmaningar ser du?

– Den största utmaningen är att få pengarna och arbetskraften att räcka till, både till det Väsbyborna behöver i dag och till morgondagens behov, när fler blir äldre och behöver omsorg och när fler unga behöver skola och fritidsaktiviteter.

Hur kommer ditt sätt att styra kommunen att skilja sig från tidigare kommundirektörers?

– Jag har ju jobbat med tre kommundirektörer under min tid i Väsby (Hillevi Engström, Per-Ola Lindahl och Regina Kevius). Jag skulle säga att mitt sätt att styra till en början kommer att ha stort fokus på att kommunen som organisation ”kommunmaskinen” ska bli riktigt väloljad och fungera effektivt, med digitalisering som viktigaste smörjmedel. Den digitala utvecklingen går otroligt fort och det kräver en hel del av oss som jobbar i kommunen för att kunna ta tillvara på möjligheterna.

Hur kommer Väsbyborna märka att de fått en ny kommundirektör?

– I bästa fall märker de ingenting alls av sin nya kommundirektör. Mitt jobb är att ge lärare, hemtjänstpersonal, bygglovhandläggare och bibliotekarier bästa möjliga förutsättningar att leverera till Väsbyborna. Om Väsbyborna märker en skillnad i snabbare leveranser av högre kvalitet, då skulle jag vara supernöjd!

 Övrig kommentar?

– Jag hoppas att alla Väsbybor som vill ha närmare till jobbet gör som jag och kollar in lediga jobb i kommunen – det är en fantastisk arbetsplats!

Derk de Beer tillträder som kommundirektör den 28 augusti.