När badhusbygget satte fart på allvar var kommunens plan att prislappen skulle landa på 230 miljoner kronor för simhallen, tillhörande parkering och markarbeten.

Den ekonomiska planen kan kommunen dock inte hålla. På ett extrainsatt kommunfullmäktige innan månadsskiftet togs ett ärende om byggets ekonomi upp. Kostnaden väntas landa på ytterligare tolv miljoner kronor över budget.

– Prognosen i dagsläget är 242 miljoner, säger Berit Nilsson, extern projektledare.

Flera orsaker bakom

Tre faktorer har bidragit till att kostnaderna ökat.

– Först hamnade vi i en pandemi där materielpriserna steg väldigt mycket och vi fick leveransproblem. Steg två var att underentreprenörerna också fick problem och deras priser höll inte, så de steg, säger Berit Nilsson.

En tredje faktor kom i början av 2022 när Ryssland invaderade Ukraina.

– Kriget innebär ytterligare materielprisökningar och ökade transportkostnader. Många produkter är beroende av gas och olja och handlas internationellt. Kriget innebär också ytterligare problem med leveranser, säger Berit Nilsson.

För att inte riskera att leveranserna uteblir och bygget blir stillastående köper kommunen in material i extra god tid.

– Vi är måna om tidsplanen och att inte få stopp i produktionen. Vi arbetar därför med inköpen, köper in tidigare, att hitta andra leverantörer med mera. Men det kan innebära högre priser och lagringskostnader.

Fanns buffert

När projektet inleddes tog kommunen ekonomisk höjd för normalt oförutsedda kostnader. Men den räckte inte till för pandemi- och krigseffekterna.

– Bufferten hade sannolikt räckt om det inte hade varit för de extraordinära kostnaderna, säger Berit Nilsson.

För att få loss pengar har kommunfullmäktige godkänt att flytta pengar inom kommunens investeringsbudget. Dessutom har bygget i vissa området underskridit budgeten. Exempelvis blev projekteringen en miljon billigare än planerat.