Förra året sorterade svenskarna i snitt nio kilo plast per person. Det visar statistik som Förpackningsinsamlingen, FTI nyligen presenterade. I Stockholms län ligger Nykvarns kommun som ohotad etta (se faktaruta), men sedan placerar sig Ekerö som tvåa.

En som är noga med att sortera rätt är Gun Svanberg som bor i Hummelvreten.

– Där jag bor är det nära till en återvinning, jag har blivit mer noga med sortering, säger hon.

Viktigt med tömning

Gun Svanberg går till återvinningen minst en gång i veckan. Just närheten till återvinningsstationer tror hon är en nyckel till att få fler att källsortera.

– Sedan är det viktigt att se till att det inte är fullt så ofta.

Hennes upplevelse är att Mälaröborna har blivit allt mer miljömedvetna.

– Jag tror absolut att klimatdebatten har bidragit, säger Gun Svanberg.

Enligt FTI har landets plaståtervinning ökat från 4,9 kilo per person sedan 2012.

– Återvinning är en liten insats som alla kan göra, och när vi är många som gör det tillsammans får det stor effekt, säger Helena Nylén, vd på FTI, i ett pressmeddelande.

Trots att många är noga med källsortering ser hon utvecklingspotential – inte minst när det gäller just plast.

– Resultatet är ett kvitto på att Sveriges invånare är engagerade och vill återvinna, men vi kan fortfarande bli bättre. Till exempel hamnar så mycket som varannan plastförpackning fortfarande i hushållsavfallet, säger Helena Nylén.

Enligt FTI kan siffrorna påverkas av exempelvis turism, och att alla inte slänger sitt skräp i sin hemkommun. Vissa kommuner har även lokala återvinningslösningar som gör att förpackningarna inte ingår i FTI:s statistik.