Under hösten skickade Ekerö bostäder ut en stor enkät till sina hyresgäster. I den fick de som ville svara på bland annat hur de upplever tryggheten, underhållet och vilken valuta de för hyrespengen i det allmännyttiga bostadsbolagets områden och bostäder. Gensvaret, drygt 60 procent, var större än i fjol.

– Vi är nöjda med det, men självklart vill man att så många som möjligt ska delta i undersökningen för att vi ska få ett säkrare resultat, säger Cecilia Matthews, informations- och marknadsansvarig hos Ekerö bostäder.

Tryggt

I det sammanställda resultatet går bland annat att läsa att 95,7 procent anser att det är ganska eller mycket bra bemötande vid felanmälan. Dessutom svarade 88,7 procent att de upplever en personlig trygghet i trapphuset.

– Att åtta av tio säger att de är glada, trivs och mår bra hos oss är jätteroligt säger hon.

Bland de mer negativa reaktionerna märks att 43,5 procent ansåg att det var dålig eller inte så bra städning av tvättstugorna. Dessutom ansåg 39,1 procent att det var dålig eller inte så bra städning av soputrymmen och 30,3 procent att det var dålig eller inte så bra skötsel av rabatter, buskar, träd och gröna ytor.

– Vi får en fingervisning som talar om vad vi gör rätt, men samtidigt fantastiskt underlag för vad det är för förbättringspotential i bolaget och vad vi kan göra för att hyresgästerna ska bli gladare, tryggare och trivas bättre, säger Cecilia Matthews.

Bra verktyg

Ekerö bostäder ska efter årsskiftet analysera resultatet ännu djupare. Men redan nu vet de vad som finns att prioritera i arbetet.

– Vi ska försöka jobba med trygghet och utemiljö väldigt mycket. Det tror vi går hand i hand, säger hon.

Cecilia Matthews ser enkäten som ett viktigt verktyg för Ekerö bostäders framtida arbete. Det ska nu resultera i en åtgärdsplan för 2023 som tas fram i början av nästa år.

– Vi kommer gå ut till hyresgästerna hur det ser ut i just deras område och vad vi ska jobba med där. Det handlar om hur vi ska lägga våra resurser, hyrespengarna, för att nå ut bäst till hyresgästerna, säger hon.

Liknande enkäter har gjorts tidigare, men med olika intervall. Nu är planen att göra det varje eller vartannat år.