Gång- och cykelvägen intill Hammarbyskogen har varit avstängd sedan november. Den är nu transportväg för bygget av en ny dagvattentunnel.

– Jag trodde att den skulle vara avstängd någon vecka. Jag fick nästan en chock när jag hörde fyra år, säger tolvårige Tage Ekelund, som bor i Hammarby sjöstad men tar sig till Hammarbyhöjdens IP för träning fyra gånger i veckan.

Har slutat spela

När staden tog fram en omledningsväg för gång- och cykelvägen pekades den ganska flitigt trafikerade Olaus Magnus väg ut som del av den nya färdvägen mellan Sjöstan och Hammarbyhöjdens IP.

– Vi har 300-400 barn- och ungdomar från Sjöstan som spelar fotboll hos oss i Höjden eller Kärrtorp. Vi har barn som slutat hos och i alla fall i ett par fall har den avstängda cykelvägen nämnts som skäl, säger Daniel Engström som är sportchef på ungdomssidan hos Hammarby fotboll.

Nu har grannar i Hammarbyhöjden, Kärrtorp och Hammarby sjöstad lämnat in ett medborgarförslag där de vill att staden anvisar en omledningsväg som är genare, och som de själva ser det, trafiksäkrare.

Medborgarförslagets väg i gul streckning. Stadens omledningsväg i rött.

Medborgarförslagets väg i gul streckning. Stadens omledningsväg i rött.

Ur medborgarförslaget

Gång- och cykelvägen är avstängd förbi Hammarbyskogen.

Gång- och cykelvägen är avstängd förbi Hammarbyskogen.

Anders Björklund

Den vägen passerar inte Olaus Magnus väg, där cyklister som kör nerför backen mot korsningen vid Hammarbyvägen i farten lätt hamnar i bilbanan. Vid Olaus Magnus Plan upphör nämligen det streckade cykelfältet i körbanan. I stället visar en skylt intill en husvägg att cykelbanan nu är på trottoaren.

I nedförsbacken vid Olaus Magnus plan upphör det streckade cykelfältet i körbanan. I stället övergår cykelvägen till att gå på trottoaren vilket många missar.

I nedförsbacken vid Olaus Magnus plan upphör det streckade cykelfältet i körbanan. I stället övergår cykelvägen till att gå på trottoaren vilket många missar.

Anders Björklund

Tage Ekelund som Mitt i cyklar med till fotbollsträningen tog vägen förbi Olaus Magnus plan tidigare.

– Sedan berättade en kompis om den nya vägen, säger han och visar vägen diagonalt uppför höjden enligt samma sträckning som medborgarförlaget förordar.

Framme vid Hammarbyhöjdens IP.

Framme vid Hammarbyhöjdens IP.

Anders Björklund

Passerar privat mark

Det är förstås fritt fram för den som vill, kan och vet vägen att ta sig samma väg. Men personerna bakom medborgarförslaget menar att deras föreslagna väg kan göras ännu mer tillgänglig och säkrare genom att ta bort trottoarsten på ett par platser.

Enligt trafikkontoret passerar dock medborgarförslagets väg bostadsrättsmark på ett par kortare sträckor, vilket är en anledning till att de anvisade en annan omledningsväg.

"Med det sagt kommer vi förstås att titta närmare på förslaget. Vi vill att Stockholms cykelvägar ska vara så smidiga som möjligt" skriver trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) i mejl till Mitt i.