Arbetet med den nya stadskärnan är ett prestigeprojekt för Sundbybergs stad. Tusentals nya bostäder och kontorsplatser, ett nytt stationshus och promenadstråk finns med i planerna.

En förutsättning för allt detta är att järnvägen som går genom stadskärnan grävs ner i en tunnel. Den biten ansvarar Trafikverket för, som en del i tågprojektet Mälarbanan. Tunnelplanerna har redan gjort avtryck i stadsbilden, i form av en rad förberedande markarbeten.

De förberedande arbeten som är påbörjade ska slutföras och marken återställas, enligt Trafikverket.

De förberedande arbeten som är påbörjade ska slutföras och marken återställas, enligt Trafikverket.

Stefan Källstigen

Nu står det klart att Trafikverket pausar sina arbeten i Sundbyberg. Tidigast 2028 räknar myndigheten med att huvudarbetena kan komma i gång, fyra år senare än tidigare bud.

– Det innebär nya förutsättningar för projektet i Sundbyberg och utvecklingen av nya stadskärnan. Dem håller vi på att analysera nu och vi måste jobba med och anpassa efter den här nya verkligheten, säger Sara Widås, chef för Nya stadskärnan.

Stora arbeten uteblir

Förseningarna får flera följder för projektet, konstaterar hon.

– Framför allt innebär det för sundbybergarna att det inte kommer att ske några stora arbeten i närområdet de närmaste åren. Det är annat än vad många kanske har förväntat sig.

– Och så innebär det att alla de nyttor vi har till uppdrag att leverera till sundbybergarna får ske senare i tiden: en sammanläkt, grön stadskärna och fler bostäder och arbetsplatser.

Sara Widås framför en modell av den planerade nya stadskärnan, ett projekt som försenas till följd av Trafikverkets senaste besked.

Sara Widås framför en modell av den planerade nya stadskärnan, ett projekt som försenas till följd av Trafikverkets senaste besked.

Mikael Ullén

På och kring Sundbybergs torg har Mälarbaneprojektet märkts av mycket. En stor del av torget är fortfarande avspärrad och en skylt på staketet informerar om "förberedande arbete för utbyggnaden av järnvägen".

I Signalfabriken intill bor Anette Necander. Hon fick nyligen nys om beslutet att pausa arbetena.

– Det blir en större osäkerhet av hur framtiden kommer att se ut här, säger hon.

Anette Necander bor i Signalfabriken i centrala Sundbyberg. Hon undrar vad som ska hända med planerna för den nya stadskärnan, nu när Trafikverket pausar sina arbeten i området.

Anette Necander bor i Signalfabriken i centrala Sundbyberg. Hon undrar vad som ska hända med planerna för den nya stadskärnan, nu när Trafikverket pausar sina arbeten i området.

Stefan Källstigen

Trots problemen förväntar sig Anette att järnvägstunneln blir av så småningom. Vad som ska hända med stadskärnan i övrigt ställer hon sig mer frågande till.

– Hur det kommer att se ut ovanpå, runtomkring och hur de ska finansiera det, det vet jag inte.

"En enorm komplexitet"

Orsaken till de annonserade förseningarna är att Trafikverket och berörda kommuner inte har lyckats få till de avtal och tillstånd som krävs.

– Det går att vara så otroligt efterklok och det finns många saker som alla parter hade kunnat agera annorlunda kring. En bild jag delar är att projektet har en enorm komplexitet. Trafikverket bygger i en tät stadsmiljö med alla målkonflikter som då uppstår. Det är en process som är supersnårig, säger Sara Widås.

Har man slarvat? Inte tagit höjd för den komplexitet vi har att göra med?

– Alltså, komplexiteten har ju blivit tydligare under projektets gång. Det är ett projekt som också har utvecklats de senaste tio åren, med ökad detaljkännedom och förståelse för utmaningarna.

Tror du att det kommer att gå att förverkliga projektet Nya stadskärnan på sikt?

– Det är offentliga verksamheter som har fattat beslut om en investering som innebär väldigt stora nyttor för samhället. Så länge de besluten står fast är det självklart. Det är definitivt det vi jobbar utifrån. Och det är klart att projektet kommer att genomföras. Det är ju vad alla vill.

Nedgrävningen av järnvägen, känner du dig trygg med att den delen genomförs?

– Jag känner mig trygg med att vi är två offentliga verksamheter som kommer att hantera det här professionellt och hitta en sansad och balanserad lösning på det här, som innebär att vi levererar så mycket samhällsnytta som möjligt för en så låg peng som möjligt.

Och i det ingår att nedgrävningen blir av, tror du?

– Ja.

Läs även: Politiker i riksdagen vill att Trafikverket förklarar sig