I flera år har Trafikverket arbetat med att bygga om järnvägssträckan Tomteboda – Kallhäll, från två till fyra spår.

Nu har den sista delsträckan i projektet stött på rejält med patrull. Trafikverket räknar med att huvudarbetena i Sundbyberg och Solna kan påbörjas först 2028.

– Det är ett oönskat läge och det är inte roligt. Vi är besvikna och tycker att det är tråkigt att ha hamnat i den här situationen, säger Erik Lundman, programchef på Trafikverket.

De planerade arbetena ska resultera i tågtunnlar och är oerhört komplexa, menar han. Inte minst när det gäller sträckan genom centrala Sundbyberg.

Där ska järnvägen grävas ner och däckas över, är planen. Det är i sin tur en förutsättning för stadens planer på att bygga om stadskärnan, med tusentals bostäder och kontorsplatser.

Trafikverket har nyligen meddelat att startskottet för tunnelbygget skjuts fram från 2024 till tidigast 2026. Men nu är det alltså 2028 som gäller, till följd av att de förberedande arbetena minskar längs sträckan.

Ett antal upphandlingar har avbrutits. De rör ett tillfälligt spår samt tunnel, tråg och stationer genom Sundbyberg och Solna.

Grundskälet till förseningarna, menar Trafikverket, är att myndigheten och kommunerna inte har lyckats få till de avtal och tillstånd som krävs.

– Vi tillsammans har inte klarat att säkra de nödvändiga tillstånden, järnvägsplan och detaljplan som krävs för genomförandet, säger Erik Lundman.

Beklagligt, anser kommunstyrelsens ordförande i Solna, där även förberedelser för 1 000 bostäder och en ny pendeltågsstation pågår.

Beklagligt, anser kommunstyrelsens ordförande i Solna, där även förberedelser för 1 000 bostäder och en ny pendeltågsstation pågår.

Mikael Andersson

Invigningen av Mälarbanans fyra nya spår dröjer alltså längre än till 2032, vilket har varit det tidigare målet.

– Om man är lite krass får det ingen konsekvens för resenärerna på kort sikt, eftersom nuvarande trafik fortsätter som den är. På lång sikt kommer resenärerna att påverkas eftersom det tar längre tid innan de fyra spåren är klara, säger Erik Lundman.

Vet ni om det blir någon nedgrävning av järnvägen?

– Målet med utbyggnaden är fortfarande oförändrat, det är samma uppdrag. Men det är en paus i projektet. Det är tiden som förändras, inte innehållet.

Solna beklagar beskedet

För Solnas del betyder stoppat mer än försenade spår. De 1000 lägenheter som staden planerar längs med rälsen, och som kan byggas först efter Trafikverkets arbeten, flyttas också fram.

– Det är beklagligt att Mälarbanans projekt pausas. Staden kommer fortsatt vara en konstruktiv part i projektet och vi ser fram emot att hela eller delar av arbetet i Solna ska kunna återupptas så snart som möjligt, inte minst för att få igång det bostadsbyggande och byggnationen av den nya pendeltågsstationen som ingår i projektet, säger kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S).