Efter veckor av bråk enades till slut SL och Stockholms stad om en ny lösning för gång- och cykelbron mellan Södermalm och Gamla stan. Kompromissen innebar bland annat att bron flyttades och att en ramp från Söder Mälarstrand ströks.

Nu har staden släppt en lägesrapport som visar cykelbron försenas med 1,5 år och blir klar våren 2027.

– Bygget skulle påbörjats i somras och det är en helt ny bro som ska projekteras. Det tar tid. Exakt hur stor förseningen blir är inte helt klart än, men det här är vad vi tar höjd för, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig vid Projekt Slussen.

Staden uppskattar att det kostar cirka 100 miljoner extra.

Fortsatt risk för översvämning i Mälaren

En viktig poäng med nya Slussen är också att den rejält ska minska risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Men den nya vattenregleringen kan nu tas i bruk först hösten 2025. Båtar kan heller inte ta sig förbi Slussen förrän 2026.

– När vi bygger bron har vi stora pontoner i vattnet där, då kan vi rent praktiskt inte tömma ut alla de kubikmeter vatten som krävs. Dessutom påverkas vi av den av miljödom som tillåter oss att arbeta i vattnet. Den säger att arbetet måste vara klart 2025, annars måste vi ansöka om en förlängning vilket också innebär arbete.

Vad finns det för risker med att inte ha regleringen igång?

– Redan i dag ser vi att Mälaren har stora risker för översvämning, med stora samhällsekonomiska konsekvenser för de i Mälardalen. De kvarstår tills att regleringen är igång.

"Måste visa på riskerna"

En annan pusselbit i Slussenprojektet som kan ställa till det är flytten av den provisoriska bussterminalen. Den är ett måste för överdäckningen av Stadsgården ska kunna påbörjas sommaren 2024.

Om flytten inte blir av uppstår stora förseningar som även skulle innebära minst 250 miljoner kronor i ökade kostnader.

– Det är en av de största riskerna vi har i projektet. Vi vet att regionen och Nacka och Värmdö kommun har haft synpunkter. Det är därför viktigt att vi är tydliga med vad riskerna består i, säger Eva Rosman.