Det var i höstas som SL drog in fyra hållplatser på fyrans buss: Högalidsgatan, Mariebergsgatan, Jungfrugatan och Stadion.

Beslutet väckte ramaskri. På Östermalm var det många som protesterade mot att hållplats Stadion, med sin närhet till Sophiahemmet på Valhallavägen 91, försvann.

En av dem var Östermalmsbon Göran Wallén, 90, som regelbundet besöker Sophiahemmet.

– Förslagen som SL ger är så illa tänkt så att det liknar ingenting, sa han till Mitt i Östermalm i september.

Nu har han, och alla de andra som hört av sig till politikerna i staden och regionen, fått gehör. Från och med den 11 december kommer buss 4 att återigen stanna vid hållplats Stadion.

– Jag har haft kontakt med äldre som med rätta har haft mycket synpunkter. Det här är ett exempel på något som sett fint ut på ritbordet men inte fungerat i verkligheten. När det blir fel får man göra om och göra rätt, säger Kristoffer Tamsons (M) som var trafikregionråd fram till maktskiftet i oktober.

De indragna hållplatserna var ett led i ett pilotprojekt för att öka framkomligheten för bussarna i innerstaden. Projektet drevs gemensamt mellan SL och Stockholms stad, från regionens sida var beslutet något av en kompromiss, menar Kristoffer Tamsons.

– I politiken finns ett givande och tagande. När det gäller trafiksituationen i innerstaden har det funnits en växande desperation där man är beredd att pröva alla tänkbara lösningar.

Frågan om hållplatsen vid Stadion fångades också upp av Östermalms stadsdelsnämnd under hösten. I september tog dåvarande ordföranden Andrea Hedin (M) initiativ till en skrivelse till trafiknämnden, och alla partier i stadsdelsnämnden ställde sig bakom kravet på att återinföra hållplatsen vid Stadion.

"Det är viktigt att färre hållplatsstopp inte sker på bekostnad av tillgängligheten till kollektivtrafiken på platser där det finns ett ökat antal personer som har svårare att röra sig", skrev nämnden.

– Jag tror att det är viktigt att våga testa idéer, men det är också viktigt att vara lyhörd inför vilken påverkan det får på människors vardag, säger Andrea Hedin (M).