När den rödgröna majoriteten tog över beslutade de att sänka avgifterna på stadens fritidsklubbar med 25 procent, från 1 200 kronor per termin till 900 kronor per termin. Målet med sänkning var att öka deltagandet, och nya siffror visar att det har haft avsedd effekt.

Andelen barn som deltar i fritidsklubbar över hela staden har ökat med 6 procent, från 42 procent i maj 2022 till 48 procent i maj 2024.

Den största ökningen har skett i ytterstadsområdena, med Farsta som ett exempel där deltagandet ökat med tio procent, och Skarpnäck där ökningen är hela 11 procent.

– Det är områden där den tidigare avgiftshöjningen blev väldigt kännbar. Man drogs från att skriva in sina barn och det var därför vi ville ändra på det här, säger Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms stad.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms stad.

Klara B Orreteg

Forskning visar att en organiserad och vuxenledd fritid har flera positiva effekter på barnens psykiska och fysiska hälsa, något som Bjuggren betonar.

– Dessutom ger det positiva effekter på betygen i skolan. Det kan också innebära en så liten sak som att få mellis efter skoldagen, fortsätter hon.

För de områden där deltagandet fortfarande är lågt vill staden höja siffrorna ytterligare. Därför utreds möjligheten att avskaffa avgifterna helt för de barnfamiljer som inte har råd.

Förutom att göra fritidsklubbarna billigare ser staden också konkreta exempel på att inskrivningen ökar där verksamheten är särskilt attraktiv. Sätraskolan är ett sådant exempel, där fritidsklubben och fritidsgården har samverkat.