Under coronaåret har rekordmånga cyklat till och från jobbet men i vardagen cyklar betydligt färre. Det vill staden ändra på nu, uppger Daniel Helldén (MP). Foto: Ylva Bergman & Sacharias Källdén

Efter pendlingsboomen – nu ska fler barn och äldre våga cykla

Staden har fått jobbpendlarna upp i sadeln. Nu ska satsningar på den lokala vardagscyklingen i stadsdelarna få fler barn, äldre och ovana cyklister att våga ta hojen.

  • Publicerad 14:00, 30 apr 2021

Såväl 8-åringar på väg till skolan som 80-åringar som ska till affären ska våga välja att cykla. Så kan stadens nya, bredare fokus på att öka cyklingen i Stockholm summeras.

De senaste årens stora satsningar på pendlingsstråken har framför allt gett cyklingen till och från arbetsplatserna en ordentlig skjuts, medan vardagscyklingen, inte minst bland barn och äldre, inte har fått samma fart.

Ska planera för ovana cyklister

Nu ska de ovana cyklisterna och den lokala cyklingen prioriteras, uppger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Var man än är så ska det fungera bra att cykla. Vi måste titta ännu mer på närmiljön i stadsdelarna. Hur är det att cykla på gatorna i förorterna, hur ser det ut på parkvägar och runt skolorna? Här behövs ett större arbete, säger han.

I stadens nya cykelplan slår staden fast att det måste bli tryggare att cykla till skolan, fotbollsplanen eller centrumet. Det ska vara lätt att köra om och möjligt att stanna till och snacka eller kolla utsikten utan att man riskera att vara i vägen.

Företräde på nya cykelgator

Stockholm ska också få sina första cykelgator där cyklister har företräde framför bilar och bestämmer farten.

Här är gatorna där cyklisterna kan få dominera

Var och när såna gator kan bli aktuella kan Daniel Helldén inte svara på ännu men det handlar om smalare gator där det inte finns plats för nya cykelbanor. Surbrunnsgatan har nämnts som ett möjligt exempel.

– Idag går det ibland väldigt fort på vägar där bilister och cyklister delar på utrymmet. Man kan hamna i besvärliga trafiksituationer, som gör att man drar sig för att ta cykeln. Jag vill att vi får ett läge som vi hade på 70- och 80-talen då det var mycket vanligare att man cyklade. Man ska inte behöva känna sig tveksam inför att ge sig ut i trafiken, säger Daniel Helldén.

Cykelfrämjandet: "Saknas förslag"

Att staden satsar bredare på all slags cykling välkomnas av Cykelfrämjandet men Johan Egeskog, styrelseledamot i föreningens stockholmskrets, efterlyser fler konkreta förslag för att nå målen.

Nya cykelgator tror inte han gör osäkra cyklister eller föräldrar, som är rädda att släppa iväg sina ungar på cykel, lugnare. Han vill hellre se segregerade cykelbanor fria från biltrafik.

– Finns det en enda otrygg passage mellan hemmet och skolan är risken att barnen skjutsas istället. Det märks att det inte har varit fokus på att öka barnens cykling tidigare och det är inte speciellt många förslag i den här versionen av cykelplanen som gör att man klarar att nå de nya målen. Här finns det mer att göra, säger han.

Cykelfrämjandets Johan Egeskog är positiv till att staden vill få fler att cykla i vardagen men anser att det saknas konkreta åtgräder för att nå målet. Foto: Privat

Var fjärde resa ska göras med cykel

I den gamla cykelplanen från 2012 var målet att andelen stockholmare som cyklar i högtrafik skulle öka till 15 procent år 2030. Det har redan nåtts.

År 2019 var cykeln huvudfärdsättet i 16 procent av arbetsresorna för boende i Stockholm stad.

I september förra året var det 25 procent av de som reste till arbete eller studier som tog cykeln.

Men cykelandelen är fortfarande låg bland äldre och unga.

Det görs färre fritidsresor än arbetsresor.

År 2019 var cykelandelen av stockholmarnas alla resor cirka 10 procent.

Stadens nya mål är att minst 25 procent av stockholmarnas resor ska göras med cykel år 2040.

Visa merVisa mindre