Många Älvsjöbor varit oroliga efter mordet på en 15-årig pojke i Solberga i början av juni, och även på grund av andra våldsdåd i Stockholmsområdet. Därför bjöd stadsdelsförvaltningen senare in till ett dialogmöte. På plats fanns representanter från Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, polisen Globen, Älvsjö AIK, brottsofferjouren, kyrkan och flera andra aktörer från civilsamhället för samtal, frågor och information.

Men trots att många hade hört av sig för att att få information om trygghetsarbetet var det få av dem som bor i stadsdelen som dök. Nu hoppas stadsdelen kunna nå ut till fler.

Samverkan är viktigt

Enligt Clas Cederlid, trygghetsstrateg på stadsdelsförvaltningen, är en viktig del i trygghetsarbetet platssamverkan mellan stadsdelsförvaltningen, polisen och lokala aktörer som exempelvis fastighetsägare, näringsingsidkare, föreningar och andra i civilsamhället. 

– Vi håller regelbundna möten där vi utifrån aktuell lägesbild arbetar för att hitta lösningar på de olika trygghetsproblem som finns, säger han.

En av arbetsgrupperna består exempelvis av polis, socialtjänst, fältassistenter, fritidsledare, skolor och strateger vid stadsdelsförvaltningen.

– En viktig del är att vara ute bland folk och fånga upp unga som har ett destruktivt beteende och att se var ungdomar samlas och var vi behöver öka närvaron av fältassistenter och poliser, säger Clas Cederlid. 

Positiva alternativ

Ett sätt att förhindra att unga dras in i kriminalitet är att satsa brett och erbjuda dem positiva aktiviteter tillsammans med civilsamhället. Under sommaren erbjuder exempelvis Ung fritid och fältassistenterna olika former av verksamhet och Älvsjö AIK arrangerar i samverkan med stadsdelsförvaltningen spontanfotboll för ungdomar. Och mellan den från den 7 till 19 augusti arrangerar stadsdelsförvaltningen Sommartorg i Älvsjö tillsammans med flera aktörer.

Inom platssamverkan tittar man också på otrygga platser. En av dem är resecentrum i Älvsjö.

– Det är dålig översyn där, det finns många ingånger, är skymda siktlinjer och man kan göra saker på skymda platser så den miljön, säger Clas Cederlid.

Nu har flera förslag till åtgärder tagits fram.

Vill nå fler vuxna

Stadsdelsförvaltningen hoppas även på att nå ut till fler vuxna i lokalsamhället. 

– Nu har vi haft en stor trygghetsdialog utifrån en tragisk händelse, men vi vill göra mindre små trygghetsdialoger för att fånga upp grejer, kanske kan vi utveckla det i samarbete med föreningar. För att få genomslag bland de boende måste vi få med folk på att ta ett gemensamt ansvar för platsen. Kan man få engagemang från människorna som bor där ökar våra möjligheter att få till ett tryggt område, säger Clas Cederlid.