Ödsligt. Hässelgården i Hässelby har högst andel tomma platser av alla äldreboenden i Hässelby-Vällingby, där många ansökningar tas tillbaka när de äldre haft samtal med biståndshandläggarna. Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) reagerar på uppgifterna. Foto: Claudio Britos/Luca Mara

Efter Mitt i:s granskning: Stadsdel slutar lämna ut uppgifter om äldre

Många äldre i Hässelby-Vällingby tar tillbaka sin ansökan om en plats på äldreboende efter samtal med biståndshandläggarna. Det reagerar nu äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) på. Samtidigt slutar stadsdelen lämna ut uppgifterna.

  • Publicerad 11:22, 24 sep 2021

2018 drogs till exempel var fjärde ansökan tillbaka i västerort.

Var fjärde drog tillbaka sin ansökan om äldreboende

Experter har redan reagerat på Mitt i:s nyhet, och nu reagerar även äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

– Artiklarna var nyheter för mig. Jag kommer definitivt ta detta vidare med Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd. Man måste fråga sig om detta är ett mönster. Hur ser det ut i andra stadsdelar och vad gör Hässelby-Vällingby för analys?

Hur ser du själv på dessa återtagna ansökningar?

– Det är mycket möjligt att sträng biståndsbedömning förekommer. Men det kan ju finnas de som velat komma in på ett särskilt boende men tar tillbaka ansökan när den förstår att det är en väldigt vårdtyngd boendeform. Man väljer servicehus eller hemtjänst i stället.

Experter ifrågasätter att så många skulle ångra sin ansökan

"Är arbetsverktyg"

Nu slutar dock äldreomsorgsavdelningen lämna ut uppgifter om återtagna ansökningar till Mitt i.

– Uppgifterna är arbetsverktyg för oss, så att vi kan återkomma till personerna. Många äldre vet inte skillnaden mellan ett seniorboende och ett vård- och omsorgsboende. Där måste vi vara tydligare med dem, säger Beatrice Winther, chef på beställarenheten i Hässelby-Vällingby. 

Detta gäller för den som vill in på äldreboende

De främsta skälen till att en äldre inte får flytta till äldreboende är att den enskilde saknar ett omfattande omvårdnadsbehov, som till exempel omsorg dygnet runt.

Hjälpen bedöms då ofta kunna tillgodoses genom till exempel hemtjänst.

I april i år klubbade staden nya, mer generösa riktlinjer som ska göra det enklare för äldre att flytta in. De nya riktlinjerna ska ta mer hänsyn till om den äldre är 85 år eller äldre.

Källa: Äldreförvaltningen i Stockholms stad

Visa merVisa mindre