Sällan har så många av Mitt i:s läsare reagerat så kraftigt som på nyheten att SL införde krav på att blippa reskassan innan man går på bussen.

"Vansinnigt, flytta på blipparna i bussarna istället!" skriver en läsare.

"Hur ska folk kunna blippa sitt kort när möjlighet inte ges till det?" skriver en annan.

Men nu är en lösning på gång. Nu ska skyddsglas sättas upp i SL-bussarna så att resenärerna kan blippa sina biljetter framme hos förarna.

Det är bussbolaget Nobina som tagit fram en prototyp för ett skyddsglas att montera framme vid förarhytten, så att resenärer kan kliva på där fram utan att utsätta förarna för smittrisk.

– Nu har vi äntligen ett skydd som godkänts av Arbetsmiljöverket, säger David Erixon, kommunikationschef vid Nobina.

Fick nej först

De har arbetat med att få fram ett skyddsglas tillsammans med tillverkaren Svenska bussglas sedan tidigt i somras, berättar han.

Men det första förslaget dissades av Arbetsmiljöverket. Det var för lågt och smitta från en lång person skulle kunna nå föraren.

Högt skydd

Det nya så kallade barriärskyddet är 195 centimeter högt, och är gjort av polykarbonat/makrolon och böjts in mot instrumentbrädan så att passagerare inte ska kunna böja sig in mot föraren.

Skyddet är godkänt för två fordonstyper, Volvo 7900/8900, men ska anpassas till fler.

– Vi har den typen i Stockholm också, och totalt ett 50-tal fordonstyper som rullar i landet.

Installeras i alla bussar

Alla bussar som Nobina kör för SL ska ha skydden, så att resenärerna säkert vet att de kan blippa sina kort.

Enligt David Erixon är skydden inte komplicerade att sätta in och arbetet kan göras över natt när bussarna är i depå.

– Nästa steg är nu att ha en dialog med skyddsombud och Arbetsmiljöverket om hur skyddsglasen ska utformas för fler fordonstyper. Jag hoppas på en snabb process, säger han.

Klart i början av 2021

För SL är det här goda nyheter, då de förlorar intäkter varje dag när resenärer inte betalar för sig. Totalt räknar SL med att det ger ett tapp på över en miljard kronor i år.

– Arbetsmiljöverkets beslut gör nu att frågan rör på sig. Vi hoppas ha en lösning på plats i början på 2021, säger Elin Lindström på SL:s presstjänst.

Kommer ni att ställa krav på att alla trafikutövare installerar skyddsglas?

– Det pågår en dialog och vår uppfattning är att alla är intresserade, säger hon.

Förutom Nobina är det Keolis, Arriva och Transdev som kör bussar i länet för SL:s räkning.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-maste-alla-med-reskassa-betala-for-att-aka-buss/reptjt!hVB37p3DjNUTTvxifRf@xw/

https://www.mitti.se/nyheter/pastigning-bak-i-bussen-kan-bli-kvar-till-nasta-host/reptji!bDgnLRILkAmHc3v7EwwFw/