EFTER GRANSKNINGEN. Flera socialsekreterare på Utredning vuxen 1 och 2 har hört av sig till Mitt i och vittnar om att ännu fler medarbetare har sagt upp sig på avdelningarna. Samtidigt hävdar IFO-chefen att avdelningen Unga vuxna, som är en del av utredning vuxen 1, inte har påverkats av omorganisationen. "Helt fel", menar flera källor som Mitt i har varit i kontakt med. Foto: Sacharias Källdén

Efter granskningen: Personalflykten från socialtjänsten fortsätter

Förra veckan kunde Mitt i berätta om kaoset inom Botkyrkas socialtjänst, där flera vittnat om att kriminella avhoppare hamnar i kläm. Avdelningschefen ifrågasätter delar av artikeln, men möts av skarp kritik av flera anonyma anställda.

  • Publicerad 07:00, 12 sep 2021

Unga vuxna har absolut påverkats av sammanslagningen

Mitt i:s artikel om kaoset efter en omorganisation på socialförvaltningen i Botkyrka har väckt starka reaktioner bland både socialsekreterare och chefer.

Samma dag som artikeln publicerades kallade enhetscheferna för Utredningen vuxen 1 och 2 till krismöte med samtliga av sina kvarvarande socialsekreterare för att säga att man inte delar den bild som Gunilla Berghager, chef för individ- och familjeomsorg, målar upp. Det uppger flera källor till Mitt i.

I ett mejl skriver Gunilla Berghager att Mitt i:s artikel saknar vissa faktauppgifter. Hon påpekar bland annat att avdelningen Unga vuxna, som har huvudansvaret för personer 18–25 år, inte påverkades av omorganisationen där Utredning vuxen och Utredning boende slogs ihop.

"De har idag mellan 13–24 ärenden/handläggare, beroende på komplexitet. De ca 100 ärendena som ”ligger på hög” handlar inte om unga kriminella som vill hoppa av kriminalitet, utan om pågående ärenden, långvariga externa placeringar av personer inom socialpsykiatri och/eller beroende", skriver hon.

Mitt i har sökt Gunilla Berghager för att kunna ställa följdfrågor i en telefonintervju. Men hon har valt att endast hänvisa till sina skriftliga svar.

Kommunens svar finns att läsa i sin helhet på deras hemsida.

Anställda: Stämmer inte

Men att avdelningen för unga vuxna inte skulle ha påverkats av omorganisationen avfärdas av flera socialsekreterare på de berörda avdelningarna.

– Unga vuxna har absolut påverkats av sammanslagningen. Utredningen vuxen 1 och Unga vuxna har gemensamma enhetsmöten, utgår från samma budget och chef, delar samma jouruppgifter och har gemensamma arbetsplatsträffar. Så de få som är kvar är så överarbetade, säger hen.

De vittnar om att det nu är ännu fler socialsekreterare som valt att avsluta sin tjänst på Utredning vuxen 1 och 2, än de tio som Mitt i skrev om i förra veckan.

Gör mycket gott

En av dem som hört av sig till tidningen upplever att kommunikationen med ledningen är "som att tala med en vägg", och att Berghagers svar är långt ifrån den verklighet som socialsekreterarna brottas med.

Samtidigt vill hen lyfta det goda arbete som avdelningen Unga vuxna gör.

– Trots den svåra situationen vi befinner oss i har Unga vuxna väldigt många solskenshistorier där det har gått väldigt bra för de klienter som sökt hjälp oss oss. Det har kunnat ske på grund av att handläggarna har kämpat och slitit tillsammans med övriga samhällsaktörer.

Andra vittnar om att flera av de anställda som är kvar på Utredning vuxen 1 och 2 går på olika rehabiliteringsplaner efter sjukskrivningar, och vissa jobbar så lite som 25 procent.

Backar ledningen

I den förra artikeln kunde Mitt i berätta om ett specialistteam

Det politiska styret ställer sig bakom socialförvaltningens ledning, och menar att omorganisationen har varit krävande för förvaltningen.

"Förvaltningsledningen har varit öppna med att man i backspegeln kan se att arbetet varit svårimplementerat under pandemin och det har drabbat medarbetare. Ledningen är också tydliga med att de genomför ett omfattande arbete för att lära av processen och för att kunna fortsätta fram i en stabil riktning. Våra medarbetare är centrala i många människors liv och framtid, insatser som vi lägger stort värde vid och deras arbete och arbetsmiljö måste fungera. Nu inväntar vi förvaltningens fortsatta arbete", skriver Nadina Rosengren (S), politisk stabchef på Botkyrka kommun, i ett mejl till Mitt i.