Mitt i:s granskning i januari visade att polisens brottsstatistik gav en allt för skön bild av brottsutvecklingen i innerstan. Jämfört med Brottsförebyggande rådets (Brå) siffror visade polisens statistik nästan alltid en lägre siffra.

Till exempel trodde polisen att det hade anmälts 435 cykelstölder på Södermalm under 2022. Brå:s underlag visade däremot att det snarare handlade om över 1 300 anmälningar.

Problemet visade sig vara kodning av geografi som inte hängde med till det program där polisen hämtade ut sin statistik.

Enligt Gunnar Karlsson, analytiker vid polisen i region Stockholm, hade strulet pågått i ungefär ett år och uppstått med anledning av ett systembyte där man gått från områdeskoder till koordinater.

– Vi försöker lyfta det här internt, men intresset för att ta tag i det är begränsat. Det har satts ihop arbetsgrupper men det går trögt, sade han då till Mitt i.

Ska vara bättre

Sedan början av förra året har polisen jobbat för att förbättra datakvaliteten kring brottsplatsuppgifter. Målet var att fler brott skulle få korrekta koordinatangivelser och då kan kopplas till var de begåtts.

Efter Mitt i:s publicering tycks det ha blivit lite extra fart på arbetet.

– I februari 2023 har även flera it-system fått en förbättrad koordinathantering. Det har lett till att flera brott kunnat få en korrekt koordinatangivelse vilket i sin tur gjort det möjligt att koppla dessa mot rätt geografiska ytor, skriver Karin Styrenius, presstalesperson vid polisens nationella mediecenter, i ett mejl.

Ett fokusområde har varit att höja datakvaliteten på brott som anmäls via e-tjänster. Polisen samverkar även med andra myndigheter för att bidra till en rättssäker ärendehantering och underlätta analys och uppföljning när rättsväsendet digitaliseras.

– Sammantaget syftar insatserna till att förbättra datakvaliteten, för att på så vis få en mer heltäckande och riktig angivelse av specifika platser och områden.

Bit kvar att gå

Gunnar Karlsson menar att polisens statistik har förbättrats.

– Det har gjorts korrigeringar så att mer information hamnar på rätt plats. Allt är inte rätt, men betydligt mer så att vi hamnar på Brå:s nivå.

Nästa steg, menar Gunnar Karlsson, är att få möjlighet att med koordinaterna placera ut anmälda brott som ibland saknar tydliga brottsplatser, till exempel en stöld på tunnelbanan.