Antagen plan. Handelslokaler, centrumfunktioner och kafé ska liva upp Hornsbruksgatan. Foto: illustration: Tham & Videgård arkitekter

Efter fem år – grönt ljus för byggen i Högalidsparken

Efter fem års tystnad – nu tas ett nytt steg mot bostäder och ny ­tunnelbanebyggnad med köp-centrum i Högalid. "Det blir ett lyft för Hornsbruksgatan," säger Joakim Larsson (M).

  • Publicerad 11:18, 21 dec 2021

2013 var förslaget ute på samråd, 2016 ställdes det ut för granskning.

Sedan dess har inte mycket hörts om planerna – tills tidigare december, då de antogs i stadsbyggnadsnämnden.

– Det är flera parter som vi har behövt förankra planerna med. Både inom staden med våra olika perspektiv, och utanför staden, som regionen som ansvarar för tunnelbanetrafiken, skriver Kajsa Ek, enhetschef vid exploateringskontoret, i ett mejl.

Se bilderna: Så blir bygget på Hornsbruksgatan

I dag. Staden går vidare med planer nära Hornstulls t-bana. Foto: Simon Rehnström

Nytt centrum

För den som inte har förslaget färskt i minnet är det som följer:

Tunnelbanebyggnaden på Hornsbruksgatan ska byggas om för att bli ett centrum och husera affärslokaler med kafé eller handelsträdgård på taket.

Längs gatans norra sida ska fyra stadsradhus om två till tre våningar byggas med totalt 36 bostäder. Högalidsparken förlängs ut över husens tak.

Grannar tar strid mot planerade bygget i Högalid

Ingen omprövning

– Man har i många år jobbat med att försöka levandegöra tunnelbanebygganden och komplettera med bostäder längs bergskammen. Samtidigt kan parken utökas. Jag ser väldigt positivt på förslaget, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Det kommer att bli ett lyft för Hornsbruksgatan.

Borde inte någon omprövning ske, eftersom det gått så lång tid?

– Nej, det tycker jag inte är nödvändigt. Lösningar för platsen har diskuterats sedan 2006 och förslaget har inte formats om speciellt mycket sedan 2013. Många har tyckt till under resans gång och jag upplever att de flesta tycker att det är ett bra tillskott.

Nästa steg är att förslaget ska upp för godkännande i kommunfullmäktige, vilket väntas ske i vår.