Nedbrunnen. I somras totalförstördes Slättgårdsskolan i Bredäng i en brand. Foto: Claudio Britos

Efter branden – så går det för Slättgårdsskolan

Arbetet med att bygga upp Slättgårdsskolan pågår för fullt. Under tiden är eleverna utslussade på tre olika skolor. ”Lärarna har gjort en fantastisk insats”, säger tillförordnade rektorn.

  • Publicerad 07:00, 15 feb 2021

Sedan sommarens brand på Slättgårdsskolan i Bredäng har eleverna delats upp på tre andra skolor. Elever i förskoleklass till och med årskurs tre går på Vårbergsskolan, mellanstadiebarnen går på Solbergaskolan och högstadiebarnen på Kämpetorpsskolan.

Låg- och mellanstadieeleverna får åka skolbuss från Slättgårdsskolan, medan de i högstadiet får SL-kort så att de själva kan ta sig till skolan.

Helene Hodges är tillförordnad rektor på Slättgårdsskolan.

Hur fungerar det?

– Det har varit oerhört kämpigt för alla, men nu börjar det stabilisera sig. Lärarna har gjort en fantastisk insats med att få allt på plats, få eleverna att känna sig trygga och få till undervisning när det från början inte ens fanns papper och pennor, säger Helene Hodges.

Vad tycker eleverna om omställningen?

– Det är delade meningar, det är klart man vill vara på sin skola men de har tagit det bra. Minst krångligt har det varit på Vårbergsskolan som stod tom så att vi bara kunde flytta in.

Första skollokalen klar 2022

I Bredäng pågår bygget av nya Slättgådsskolan för fullt. Den byggnad som först kommer att bli klar är den för föreskolklass till och med årskurs tre som beräknas vara klar för inflyttning vårterminen 2022.

Något minskat intresse att söka till förskoleklass på grund av branden märker de inte av.

– Just nu pågår ansökningsprocessen och än så länge ser det ut att vara ungefär som det brukar. Skolans goda arbete fortgår ju oavsett vilken lokal vi befinner sig i, säger Helene Hodges.

De äldre barnen får dock vänta ytterligare några år på att flytta tillbaka till Bredäng.

– Vårterminen 2022 kommer årskurs 4 till 9 att vara på Vårbergsskolan. Och om alla tidsplaner håller är tanken att hela Slättgårdsskolan är klar 2026, säger Helene Hodges.

Här är tidsplanen för Slättgårdskolan

I somras totalförstördes Slättgårdsskolan i Bredäng i en brand.

Eleverna är nu utslussade på tre olika skolor i väntan på att skolan byggs upp.

Vårterminen 2022 väntas årskurs F-3 kunna flytta tillbaka till skolan.

Årkurs 4-9 får vänta ända till 2026 med att flytta tillbaka.

Visa merVisa mindre