Ärendet behandlades vid stadsbyggnadsnämndens möte 27 januari. Förslaget var en skola från förskoleklass ända upp till gymnasiet.

Tjänstemännen har utrett sedan i mars 2021 och i utlåtandet inför nämndens sammanträde föreslogs nej till bygglov. Anledningen är de stora ingrepp som skulle krävas för att skapa en skolgård åt yngre barn.

– Det bordlades på mötet för att vi vill titta närmare på det. Nämnden återkommer för att fatta ett beslut, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Förslaget kommer från fastighetens ägare, AB Folkets hus.

– Ja, det har att göra med att konferensverksamheten inte går bra nu, säger Lars Sandberg, vd vid Folkets hus.

– Vi vill nu att byggnaden återgår till ursprunget. Det är inget beslut ännu utan vi vill pröva det förutsättningslöst.

Vem eller vilka har ni tänkt ska driva skolverksamheten där?

– Vi har ett antal intressenter, det är allt jag kan säga. Jag vill understryka att det inte finns några avtal ännu.

– Det som gör det komplicerat är att fastigheten är blåklassad, det vill säga högst på den kulturhistoriska skalan. Det skapar problem för verksamhetsförändring. Det är rätt omfattande förändringar som krävs för skolgård för yngre elever.

– Ett alternativ är att det bara blir gymnasium. Det råder ju stor efterfrågan på det just i innerstan.

Nu är frågan alltså bordlagd och kommer att tas upp igen på nästa möte 17 februari.

Joakim Larsson säger att staden har stort behov av fler skolplatser, gärna i innerstan.

– Byggnaden är en gång byggd för skolverksamhet, så självklart vore det bra om man kan hitta en lösning.

Rolf Lindby, 64, tog studenten i Norra Latin 1976 och är ordförande i föreningen Norra Latinare.

– Vi gamla elever tycker naturligtvis att det är rimligt att undersöka om skolverksamhet kan bedrivas där igen. Det är ju en stark tradition förknippad med byggnaden.