Förskolan Linden på Idungatan öppnade 1991 och drivs som en ideell förening av ett föräldrakooperativ. Staden har nu återkallat deras tillstånd.

Malin Sager, kooperativets ordförande sedan några månader tillbaka, har ett barn som går på Linden och två som gått där tidigare. När beskedet kom blev hon arg.

– Sedan blev jag förvånad, sedan väldigt ledsen. Mina barn har trivts väldigt bra här, säger hon.

Under 2021 identifierade staden en rad brister i verksamheten. Våren 2022 fick skolan ett föreläggande om att rätta till dem. En uppföljning visade att flera av dem var åtgärdade, men staden menar att några kvarstår.

– Det finns säkert punkter vi missat, men de är inte i närheten av att vara så allvarliga att skolan måste stänga, säger Malin Sager.

Förskolan Linden ligger på Vasagatan i Vasastan och drivs som en ideell förening av ett föräldrakooperativ.

Förskolan Linden ligger på Vasagatan i Vasastan och drivs som en ideell förening av ett föräldrakooperativ.

Privat

Det som lyfts fram är att huvudmannen har dålig insikt i verksamheten och saknar systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom har personal inte utbildats i brandskydd vilket kan innebära en fara för barnens liv och hälsa. Förskolan menar dock att man har haft utbildningar i brandskydd.

– Vi har jobbat med de anmärkningar vi fått och har upprättat rutiner kring dem.

Staden skriver även i beslutet att förskolan är nära konkurs och därför inte förväntas nå upp till den standard som krävs. Men enligt Malin Sager visar de svarta siffror sedan januari.

– Pandemin drabbade oss hårt, precis som många andra förskolor. Många flyttade från stan med barnen och våra siffror blev röda, men det har vi lyckats vända. Nu har vi fulla barngrupper och barn i kö, men det har ignorerats.

Hon säger att de har skickat in underlag som visar hur bristerna har avhjälpts, men att de inte hört något från staden – utöver frågor om mindre kompletteringar – förrän de meddelades beslut om stängning strax före semestrarna.

– Det kom som från ingenstans. Vi har inte fått någon tydlig återkoppling om att något har saknats i våra underlag. Förvaltning och nämnd har brustit i ansvar då de inte tydligt kommunicerat att det skulle fattas ett beslut om återtagandet av huvudmannskap. De har inte heller ordentligt kommunicerat bakgrunden till beslutet.

Förskolan Linden har funnits sedan 1991.

Förskolan Linden har funnits sedan 1991.

Förskolan Linden

Beslutet har föregåtts av en lång tillsynsprocess, uppger Åsa Strand, avdelningschef vid förskoleförvaltningen.

– Vi har haft kommunikation med förskolan i många olika steg under lång tid, där de behövt redovisa hur bristerna har avhjälpts. När beslutet togs var den sammantagna bilden att de inte levde upp till kraven i skollagen.

Beslutet som togs av en enig förskolenämnd har överklagats till förvaltningsrätten. Förskolan bad om inhibition – alltså att rätten skulle låta dem hålla öppet tills domstolens beslut kommer. De fick nej på det, ett beslut som även det har överklagats.

I rättsprocessen har nytt material som rör ekonomin lämnats in. Förskoleförvaltningen förbereder nu ett yttrande till domstolen.

Mitt i har sökt förskole- och barnborgarrådet Alexandra Mattsson (V) som avböjer intervju.

– Den här typen av stängning styrs av lagar och regler som alla landets förskolor behöver följa och där förskolan alltid får tid att åtgärda eventuella brister, skriver hon i ett sms.