Nu rycker Tvärförbindelse Södertörn närmre, som avlastar hårt trafikerade Glömstavägen. Foto: Arkivbild/Anna Z Ek

Efter 30 år: Byggstart närmar sig för Tvärförbindelse Södertörn

Vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn är klar och om allt går som planerat fastställs den nästa år. Trafikleden ingår i Trafikverkets nationella plan som nu presenterats.

  • Publicerad 14:23, 30 nov 2021

Trafikverket har nu presenterat sin nationella plan för infrastruktur åren 2022-2033. Totalt omfattar den 799 miljarder kronor.

När det gäller vägar handlar det för Region Stockholms del framför allt om att fortsätta bygga Förbifarten, och nya trafikplatser på E 18 i Hjulsta och Jakobsberg för att klara den ökade trafiken som Förbifarten för med sig.

Tvärförbindelsen på gång

Den andra stora satsningen är Tvärförbindelse Södertörn (väg 259), mellan E4/E20 vid Vårby backe via Flemingsberg, till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge.

Den får tre tunnlar och ska klara tunga godstransporter. En separat gång- och cykelbana byggs också längs hela stråket.

– Allt underlag är klart och vägplanen är färdig att skickas in för granskning vid årsskiftet. Därefter kan den fastställas inom ett år, om inte planen överklagas, säger Helena Sundberg, regional direktör vid Trafikverket.

Trafikleden har varit på gång i tre decennier, men för tio år sedan överklagade Naturskyddsföreningen planerna och Trafikverket beslöt då att göra ett omtag.

Nästan 16 miljarder

Kostnaden beräknas till 15,8 miljarder kronor. 600 miljoner kronor tas från trängselskatteintäkterna.

Lika mycket ska Huddinge kommun bidra med, för bygget av en tunnel vid Glömstadalen som är nödvändig för kommunens bostadsutveckling.

Utöver dessa stora projekt kommer E4 mellan Hallunda och Vårby att få fler körfält, och samma gäller mellan Moraberg och Saltskog.

Barkarby blir knutpunkt

Även järnvägar ingår i den nationella planen.

Utbyggnaden av Mälarbanan som får fyra spår fortgår, just nu pågår arbeten mellan Solna och Sundbyberg, där spåren överdäckas.

– När regionaltågen stannar i Barkarby blir det en stor bytespunkt med alla trafikslag, säger Helena Sundberg.

I Hagalund byggs bangården ut, och även på Centralen kommer det att byggas om och ut.

Trafikverkets del i Roslagsbanan in till city, Spårväg syd och t-bana mellan Älvsjö och Fridhemsplan ligger kvar.

Tio miljarder till länet

Trafikverket avsätter även pengar till länsplaner, i år 42 miljarder kronor. Av dem går tio miljarder till Region Stockholm.

Förslaget till länsplan presenterades tidigare i höst.

Trafiksatsningar för tio miljarder

Nya trafikleden går mellan Masmo och Jordbro. Foto: Trafikverket