Dåligt skick. 2020 började Einar Mattsson en grundförstärkning av malmgården då ­huset höll på att förfalla. Tanken är att nybygget ska finansiera upprustningen. Foto: Pekka Pääkkö

Efter 20 år – staden siktar på nybygge vid Hovings malmgård

Nytt vård- och trygghetsboende, samt ett lyft av en fastighet från 1770-talet. Nu ska staden prova förslaget på renovering av Hovings malmgård och nybygge på tomten.

  • Publicerad 16:24, 14 jan 2022

Bonus är att vi får boendeplatser

I somras skrev Mitt i om fastighetsbolaget Einar Mattssons planer för Hovings malmgård i Danvikstull. Ambitionen var att på tomten, längs Alsnögatan och söder om gården, bygga ett vårdboende med 90 platser och trygghetsboende om 30 lägenheter.

Nu har staden hoppat på tåget. Stadsbyggnadsnämnden tog nyligen beslut om att påbörja ett planarbete och titta på möjligheterna att bygga.

– Det viktigaste är att vi nu får möjlighet att titta på förslag på hur vi kan rädda malmgården. Den har mer eller mindre förfallit i 20 års tid i väntan på beslut, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

– En bonus är att vi även får boendeplatser som vi just nu har ett underskott av på Södermalm.

Kritik mot nya hus runt Malmgården

Förslag. En modell över hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut. Foto: illustration: AIX arkitekter

Vill värna kulturmiljön

Det förslag och den modell av bebyggelsen Einar Mattsson lagt fram har tidigare kritiserats. Till exempel hade Arbetsgruppen för Hovings Malmgård helst sett att tomten lämnas obebyggd med hänvisning till platsens kulturvärden.

De vänder sig även mot att malmgården innesluts och inte kommer att synas från söder.

Hur säkert är det att bygget blir som modellen visar?

– Den är en utgångspunkt för att utreda vidare. Det vi lagt till är att vi gärna ser någon slags portik så att malmgården går att se från vattnet. Viktigt är också att tilläggen harmoniserar med malmgården och inte framstår som aparta, säger Joakim Larsson.

Hoppas på kafé

Förhoppningen är även att det i malmgården ska gå att ha publik verksamhet som ett kafé. Joakim Larsson understryker dock att allt fortfarande är i ett tidigt skede.

– Det finns en rad saker som ska utredas och remitteras. Vi har ett förfarande som gör att det här kommer gå till nämnden flera gånger.

Hovings malmgård är blåklassad av Stadsmuseet, vilket betyder att den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Foto: Pekka Pääkkö

Malmgården köptes av Einar Mattsson år 2000 och har stått tom sedan 2015. Foto: Pekka Pääkkö

Hovings malmgård

Uppfördes 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving.

Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta bodde här 1842–1848. Runt 1940 flyttade hans stearinfabrik hit.

1971 flyttade fabriken ut och tillhörande hus revs några år senare. Malmgården fick stå kvar.

1979 köpte och renoverade staden malmgården, som sedan användes som kontor.

2000 köpte Einar Mattsson malmgården, och använde huset till kursverksamhet och kontor.

2015 upphörde verksamheten då huset var i för dåligt skick. Sedan dess har det stått tomt.

Visa merVisa mindre

Tidplan för projektet

Samråd: november 2022.

Granskning: augusti 2023.

Antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2023.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre