I somras skrev Mitt i om fastighetsbolaget Einar Mattssons planer för Hovings malmgård i Danvikstull. Ambitionen var att på tomten, längs Alsnögatan och söder om gården, bygga ett vårdboende med 90 platser och trygghetsboende om 30 lägenheter.

Nu har staden hoppat på tåget. Stadsbyggnadsnämnden tog nyligen beslut om att påbörja ett planarbete och titta på möjligheterna att bygga.

– Det viktigaste är att vi nu får möjlighet att titta på förslag på hur vi kan rädda malmgården. Den har mer eller mindre förfallit i 20 års tid i väntan på beslut, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

– En bonus är att vi även får boendeplatser som vi just nu har ett underskott av på Södermalm.

https://www.mitti.se/nyheter/kritik-mot-nya-hus-runt-malmgarden/repufj!q23p7pYuJ5AE4q8ctZ8jw/

Vill värna kulturmiljön

Det förslag och den modell av bebyggelsen Einar Mattsson lagt fram har tidigare kritiserats. Till exempel hade Arbetsgruppen för Hovings Malmgård helst sett att tomten lämnas obebyggd med hänvisning till platsens kulturvärden.

De vänder sig även mot att malmgården innesluts och inte kommer att synas från söder.

Hur säkert är det att bygget blir som modellen visar?

– Den är en utgångspunkt för att utreda vidare. Det vi lagt till är att vi gärna ser någon slags portik så att malmgården går att se från vattnet. Viktigt är också att tilläggen harmoniserar med malmgården och inte framstår som aparta, säger Joakim Larsson.

Hoppas på kafé

Förhoppningen är även att det i malmgården ska gå att ha publik verksamhet som ett kafé. Joakim Larsson understryker dock att allt fortfarande är i ett tidigt skede.

– Det finns en rad saker som ska utredas och remitteras. Vi har ett förfarande som gör att det här kommer gå till nämnden flera gånger.