Enköping

Enköpings kommunala energibolag Ena Energi eldar biobränsle, alltså trä i olika former, och förutom fjärrvärme producerar anläggningen även el. Torbjörn Claesson, vd, berättar att elen nu står för ungefär en tredjedel av bolagets intäkter på grund av de höga elpriserna, jämfört med en fjärdedel innan.

– För några år sedan ansågs det inte lönsamt att som värmeverk producera el. Det har svängt otroligt snabbt, säger Torbjörn Claesson.

Ena Energi gjorde en vinst på mer än 61 miljoner kronor år 2021. Förra året, 2022, väntas ge motsvarande vinst på grund av de höga elpriserna.

Politiker styr över vinsterna

Vad som ska hända med pengarna blir en fråga för Enköpings politiker.

– Ibland har man tagit ut ett koncernbidrag, säger Torbjörn Claesson.

Peter Book, moderat och ordförande i kommunstyrelsen i Enköping är dock förtegen i frågan.

– Det finns inga beslut i dag att kommunen kommer att ta ut ett koncernbidrag från Ena Energi, meddelar han.

De senaste åren har kommunen inte tagit ut några pengar ur bolaget.

Kan inte sänka elpriser

Ena Energi ska flytta sin anläggning till år 2035 så en viss buffert måste dock byggas upp för att täcka flyttkostnaderna.

 De pengar som blir kvar i bolaget ska användas för att utveckla verksamheten. Det kan handla om att erbjuda solceller, fjärrkyla och så kallade smarta hus, alltså tekniska lösningar för att exempelvis spara energi.

 Något som vinsterna däremot inte kan användas till är att sänka elpriserna. Det beror på att Ena Energi säljer sin el till den nordiska elbörsen Nordpool och att priset styrs av tillgången på el där.

– Skulle vi inte producera el skulle det bli ännu dyrare, säger Torbjörn Claesson.

Torbjörn Claesson säger att det är många faktorer som påverkar elpriset. Om det till exempel blåser mycket kan vindkraften göra att tillgången på el ökar och priset sjunker. Det är svårt att säga vad som ska hända med priserna i framtiden.

– Inte ens experterna är överens, säger Torbjörn Claesson.

De flesta har fjärrvärme

Han är dock kritisk till den allmänna debatten om hur människor ska spara på el. Majoriteten av bostäderna i Sverige värms upp av fjärrvärme och då leder inte lägre temperaturer till mindre elförbrukning.

– Man lurar folk att dra ner på värmen och att duscha mindre. Men har du fjärrvärme har det ingen betydelse för elräkningen, säger Torbjörn Claesson.