Olika besked. Majoritetskollegorna Joakim Larsson (M) och Daniel Helldén (MP) bjuder på förvirrande budskap om biltrafiken i framtidens Stockholm. Foto: Mitt i

Dubbla budskap om biltrafiken

Biltrafiken i Stockholm ska minska. Det står i majoritetens budget och det säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP). ”Det är ju ett faktum att trafiken ökar när staden växer”, säger hans majoritetskollega Joakim Larsson (M).

  • Publicerad 10:58, 31 mar 2021

Vad vill Stockholms stad när det gäller biltrafik? Frågan aktualiseras i planförslaget för Lingvägen i Hökarängen. Stadsbyggnadskontoret vill förlänga bilvägen förbi skola och förskola, där det idag går en gång- och cykelväg.

Läs även: Arkitekter tar fajten om Lingvägen

I en motivering skriver kontoret: ”Att biltrafik ökar (...) är något som hör till en stad som växer”.

Mitt i frågade trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) vad han tycker om formuleringen.

– Jag vet inte om jag ska recensera stadsbyggnadskontorets tjänstemän men stadens mål som finns med i våra tre senaste budgetar är att biltrafiken ska minska. Vi ska inte ha en planering som gör att biltrafiken ökar, säger han.

I budgeten, som Helldén nämner, står tydligt att all stadsutveckling ska genomsyras av målet om minskad biltrafik.

Men stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Larsson (M), verkar inte alls tycka att budgetens skrivning ska tas bokstavligt.

– Det är ju ett faktum att trafiken ökar när staden växer, men sen handlar det inte bara om privatbilism utan om till exempel varutransporter, säger han.

Skickar det inte dubbla signaler, det du säger och det som står i er budget?

– Det är inte svart eller vitt. När vi utvecklar Stockholm ska vi underlätta för invånarna att undvika bil. Men när staden växer i en takt av ett helt Malmö på 20 år borde man förstå att det kommer att användas mer bilar.

Vill Stockholms stad att biltrafiken ska minska?

– Ja det gör vi ju. Vår plikt är att underlätta för folk att inte ta bil. Men det innebär inte att vi ska omöjliggöra för människor att använda bil.

På sitt nästa sammanträde ska stadsbyggnadsnämnden besluta om planen för Lingvägen.

Det står i budgeten:

”Utsläppen från biltrafiken måste minska för att Stockholm ska nå klimatmålen. Det sker genom teknikutveckling, utbyggd kollektivtrafik och minskad biltrafik. Trafikmiljön vid skolor ska prioriteras.”

”Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att all stadsutveckling i Stockholms stad genomsyras av målen om minskad biltrafik.”