DUBBELT SÅ DYRT. 2040 ska bensin och diesel kosta dubbelt så mycket mot i dag. Foto: Mostphotos

Dubbelt så dyrt bensinpris ska få Stockholm att nå klimatmålen

En viktig del för att Stockholm ska klara sina högt satta klimatmål är att det sker en stor omställning i transportsektorn. Ett sätt att göra det är ett dubblerat bränslepris 2040.

  • Publicerad 05:02, 6 apr 2021

Stockholm har som mål att ta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Bland många mål nämns ofta ”ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040” med ”frisk luft och god ljudmiljö”.

För att klara detta krävs det stora förändringar. Inte minst inom transportsektorn.
Enligt Trafikverket är det framförallt tre punkter som blir centrala.

Dubbla budskap om biltrafiken

✓  Påskyndad elektrifiering av fordon
Målet är 60 procent laddbara personbilar i nyförsäljning 2030, 90 procent 2040.

 Ökad reduktionsplikt
Det här innebär att regeringen kräver att alla drivmedelsleverantör varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats.

✓  … Och ett dubblerat bränslepris 2040
För att dämpa den kommande trafikökningen räknar Trafikverket med att bränslepriset kommer vara dubbelt så dyrt 2040 jämfört med idag.

– Det här behöver vi dels för våra egna klimatmål. Dels för att visa resten av världen att det här är en möjlig väg, säger Jonas Eliasson, måldirektör på Trafikverket, på ett seminarium förra veckan.

– Det är en jättestor utmaning. Inte minst för att vi behöver mycket, mycket mer el för att klara av den här ekvationen, säger Sven-Erik Österberg landshövding i Stockholm.

De skapar Stockholms framtid – så tror de 2070 blir